Marlow Invest As
Juridisk navn:  Marlow Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67590040
Skaujordveien 6 Skaujordveien 6 Fax: 22411544
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 971596066
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hippocampus AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1550%
Egenkapital  
  
-7.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 15.000 0
Resultat: -667.000 46.000 650.000 406.000 929.000
Egenkapital: 8.579.000 9.246.000 9.550.000 8.899.000 8.494.000
Regnskap for  Marlow Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 15.000 0
Driftskostnader -166.000 -95.000 -39.000 -99.000 -37.000
Driftsresultat -166.000 -95.000 -39.000 -84.000 -37.000
Finansinntekter -342.000 152.000 698.000 505.000 1.116.000
Finanskostnader -159.000 -10.000 -10.000 -16.000 -150.000
Finans -501.000 142.000 688.000 489.000 966.000
Resultat før skatt -667.000 46.000 650.000 406.000 929.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -5.000
Årsresultat -667.000 46.000 650.000 406.000 925.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 321.000 321.000 690.000 690.000 8.139.000
Sum omløpsmidler 10.044.000 10.711.000 10.428.000 9.767.000 1.902.000
Sum eiendeler 10.365.000 11.032.000 11.118.000 10.457.000 10.041.000
Sum opptjent egenkapital 8.179.000 8.846.000 9.150.000 8.499.000 8.094.000
Sum egenkapital 8.579.000 9.246.000 9.550.000 8.899.000 8.494.000
Sum langsiktig gjeld 1.760.000 1.429.000 1.568.000 1.558.000 1.542.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 356.000 0 0 5.000
Sum gjeld og egenkapital 10.364.000 11.031.000 11.118.000 10.457.000 10.041.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 15.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 15.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -166.000 -95.000 -39.000 -99.000 -37.000
Driftskostnader -166.000 -95.000 -39.000 -99.000 -37.000
Driftsresultat -166.000 -95.000 -39.000 -84.000 -37.000
Finansinntekter -342.000 152.000 698.000 505.000 1.116.000
Finanskostnader -159.000 -10.000 -10.000 -16.000 -150.000
Finans -501.000 142.000 688.000 489.000 966.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -350.000 0 0 0
Årsresultat -667.000 46.000 650.000 406.000 925.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 321.000 321.000 690.000 690.000 8.139.000
Sum anleggsmidler 321.000 321.000 690.000 690.000 8.139.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 8.194.000 9.542.000 8.432.000 7.554.000 0
Kasse, bank 1.850.000 1.169.000 1.996.000 1.202.000 1.902.000
Sum omløpsmidler 10.044.000 10.711.000 10.428.000 9.767.000 1.902.000
Sum eiendeler 10.365.000 11.032.000 11.118.000 10.457.000 10.041.000
Sum opptjent egenkapital 8.179.000 8.846.000 9.150.000 8.499.000 8.094.000
Sum egenkapital 8.579.000 9.246.000 9.550.000 8.899.000 8.494.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.760.000 1.429.000 1.568.000 1.558.000 1.542.000
Leverandørgjeld 0 6.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -350.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 350.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 356.000 0 0 5.000
Sum gjeld og egenkapital 10.364.000 11.031.000 11.118.000 10.457.000 10.041.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.019.000 10.355.000 10.428.000 9.767.000 1.897.000
Likviditetsgrad 1 401.8 30.1 380.4
Likviditetsgrad 2 401.8 30.1 0 0.0 380.5
Soliditet 82.8 83.8 85.9 85.1 84.6
Resultatgrad -560.0
Rentedekningsgrad -9.5 -3.9 26.3 7.2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -4.9 0.5 5.9 4.0 10.7
Signatur
06.06.2016
STYRETS FORMANN SAMT ET STYRE-/VARAMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
06.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex