Marol Innovation AS
Juridisk navn:  Marol Innovation AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67140654
Bjarne Skaus Vei 2 Bjarne Skaus Vei 2 Fax: 67143008
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 980373444
Aksjekapital: 450.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørn Birkeland Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
92.31%
Egenkapital  
  
4.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 75.000 39.000 79.000 1.000 6.000
Egenkapital: 1.713.000 1.638.000 1.598.000 1.519.000 1.518.000
Regnskap for  Marol Innovation AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -28.000 -20.000 -15.000 -15.000
Driftsresultat -22.000 -28.000 -20.000 -15.000 -15.000
Finansinntekter 97.000 67.000 99.000 93.000 21.000
Finanskostnader 0 0 0 -77.000 0
Finans 97.000 67.000 99.000 16.000 21.000
Resultat før skatt 75.000 39.000 79.000 1.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 75.000 39.000 79.000 1.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.279.000 2.204.000 2.165.000 2.081.000 2.065.000
Sum eiendeler 2.279.000 2.204.000 2.165.000 2.081.000 2.065.000
Sum opptjent egenkapital 1.263.000 1.188.000 1.148.000 1.069.000 1.068.000
Sum egenkapital 1.713.000 1.638.000 1.598.000 1.519.000 1.518.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 566.000 566.000 566.000 562.000 547.000
Sum gjeld og egenkapital 2.279.000 2.204.000 2.164.000 2.081.000 2.065.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -28.000 -20.000 -15.000 -15.000
Driftskostnader -22.000 -28.000 -20.000 -15.000 -15.000
Driftsresultat -22.000 -28.000 -20.000 -15.000 -15.000
Finansinntekter 97.000 67.000 99.000 93.000 21.000
Finanskostnader 0 0 0 -77.000 0
Finans 97.000 67.000 99.000 16.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 75.000 39.000 79.000 1.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 1.288.000 1.288.000 1.288.000 1.288.000 1.407.000
Kasse, bank 991.000 916.000 877.000 793.000 658.000
Sum omløpsmidler 2.279.000 2.204.000 2.165.000 2.081.000 2.065.000
Sum eiendeler 2.279.000 2.204.000 2.165.000 2.081.000 2.065.000
Sum opptjent egenkapital 1.263.000 1.188.000 1.148.000 1.069.000 1.068.000
Sum egenkapital 1.713.000 1.638.000 1.598.000 1.519.000 1.518.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 566.000 566.000 566.000 562.000 547.000
Sum kortsiktig gjeld 566.000 566.000 566.000 562.000 547.000
Sum gjeld og egenkapital 2.279.000 2.204.000 2.164.000 2.081.000 2.065.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.713.000 1.638.000 1.599.000 1.519.000 1.518.000
Likviditetsgrad 1 4 3.9 3.8 3.7 3.8
Likviditetsgrad 2 4 3.9 3.8 3.7 3.8
Soliditet 75.2 74.3 73.8 7 73.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.3 1.8 3.7 3.7 0.3
Signatur
31.03.2008
STYRETS LEDER ALENE ELLER STYRET MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex