Marthinsen Bil & Lakk AS
Juridisk navn:  Marthinsen Bil & Lakk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77718454
Haugenvegen 2 Haugenvegen 2 Fax: 77718455
9146 Olderdalen 9146 Olderdalen
Fylke: Kommune:
Troms Kåfjord
Org.nr: 983903517
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 11/5/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.26%
Resultat  
  
325%
Egenkapital  
  
14.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 12.433.000 12.278.000 12.839.000 16.548.000 15.518.000
Resultat: 297.000 -132.000 1.005.000 144.000 542.000
Egenkapital: 1.877.000 1.645.000 1.736.000 984.000 881.000
Regnskap for  Marthinsen Bil & Lakk AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 12.433.000 12.278.000 12.839.000 16.548.000 15.518.000
Driftskostnader -12.073.000 -12.336.000 -11.761.000 -16.398.000 -14.890.000
Driftsresultat 361.000 -58.000 1.078.000 150.000 628.000
Finansinntekter 4.000 3.000 10.000 135.000 71.000
Finanskostnader -67.000 -77.000 -83.000 -140.000 -157.000
Finans -63.000 -74.000 -73.000 -5.000 -86.000
Resultat før skatt 297.000 -132.000 1.005.000 144.000 542.000
Skattekostnad -66.000 41.000 -253.000 -42.000 -149.000
Årsresultat 231.000 -91.000 752.000 102.000 392.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.961.000 2.218.000 1.763.000 1.904.000 2.054.000
Sum omløpsmidler 2.654.000 3.299.000 2.567.000 2.469.000 2.268.000
Sum eiendeler 4.615.000 5.517.000 4.330.000 4.373.000 4.322.000
Sum opptjent egenkapital 1.777.000 1.545.000 1.636.000 884.000 781.000
Sum egenkapital 1.877.000 1.645.000 1.736.000 984.000 881.000
Sum langsiktig gjeld 1.303.000 2.647.000 1.330.000 1.979.000 2.030.000
Sum kortsiktig gjeld 1.434.000 1.226.000 1.264.000 1.411.000 1.411.000
Sum gjeld og egenkapital 4.614.000 5.518.000 4.330.000 4.374.000 4.322.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.214.000 11.917.000 11.630.000 16.537.000 15.104.000
Andre inntekter 219.000 361.000 1.209.000 11.000 414.000
Driftsinntekter 12.433.000 12.278.000 12.839.000 16.548.000 15.518.000
Varekostnad -6.119.000 -6.041.000 -6.349.000 -10.333.000 -9.765.000
Lønninger -3.509.000 -3.753.000 -3.115.000 -3.370.000 -2.669.000
Avskrivning -413.000 -505.000 -323.000 -315.000 -304.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.032.000 -2.037.000 -1.974.000 -2.380.000 -2.152.000
Driftskostnader -12.073.000 -12.336.000 -11.761.000 -16.398.000 -14.890.000
Driftsresultat 361.000 -58.000 1.078.000 150.000 628.000
Finansinntekter 4.000 3.000 10.000 135.000 71.000
Finanskostnader -67.000 -77.000 -83.000 -140.000 -157.000
Finans -63.000 -74.000 -73.000 -5.000 -86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 231.000 -91.000 752.000 102.000 392.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 629.000 684.000 739.000 794.000 849.000
Maskiner anlegg 0 0 0 373.000 421.000
Driftsløsøre 1.332.000 1.535.000 1.024.000 735.000 434.000
Sum varige driftsmidler 1.961.000 2.218.000 1.763.000 1.902.000 1.704.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.000 350.000
Sum anleggsmidler 1.961.000 2.218.000 1.763.000 1.904.000 2.054.000
Varebeholdning 1.237.000 1.274.000 1.162.000 1.382.000 1.538.000
Kundefordringer 505.000 672.000 580.000 437.000 245.000
Andre fordringer 214.000 172.000 209.000 262.000 143.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 698.000 1.181.000 615.000 388.000 342.000
Sum omløpsmidler 2.654.000 3.299.000 2.567.000 2.469.000 2.268.000
Sum eiendeler 4.615.000 5.517.000 4.330.000 4.373.000 4.322.000
Sum opptjent egenkapital 1.777.000 1.545.000 1.636.000 884.000 781.000
Sum egenkapital 1.877.000 1.645.000 1.736.000 984.000 881.000
Sum avsetninger til forpliktelser 149.000 209.000 252.000 47.000 88.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 -23.000 62.000 254.000 522.000
Sum langsiktig gjeld 1.303.000 2.647.000 1.330.000 1.979.000 2.030.000
Leverandørgjeld 608.000 506.000 559.000 360.000 183.000
Betalbar skatt 125.000 2.000 48.000 83.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 188.000 230.000 117.000 212.000 227.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 512.000 510.000 478.000 503.000 470.000
Sum kortsiktig gjeld 1.434.000 1.226.000 1.264.000 1.411.000 1.411.000
Sum gjeld og egenkapital 4.614.000 5.518.000 4.330.000 4.374.000 4.322.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.220.000 2.073.000 1.303.000 1.058.000 857.000
Likviditetsgrad 1 1 2.7 2.0 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1 1.7 1.2 0.8 0.6
Soliditet 40.7 29.8 40.1 22.5 20.4
Resultatgrad 2.9 -0.5 8.4 0.9 4.0
Rentedekningsgrad 5.4 -0.8 13.1 2.0 4.5
Gjeldsgrad 1.5 2.4 1.5 3.4 3.9
Total kapitalrentabilitet 7.9 25.1 6.5 16.2
Signatur
16.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex