Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Martin Feldmann Tannteknikk AS
Juridisk navn:  Martin Feldmann Tannteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51881124
Hamneveien 15 Hamneveien 15 Fax: 51881125
4016 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 995689421
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/28/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.2%
Resultat  
  
-850%
Egenkapital  
  
-34.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.116.000 1.271.000 1.439.000 1.502.000 1.408.000
Resultat: -133.000 -14.000 16.000 174.000 172.000
Egenkapital: 253.000 386.000 401.000 386.000 362.000
Regnskap for  Martin Feldmann Tannteknikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.116.000 1.271.000 1.439.000 1.502.000 1.408.000
Driftskostnader -1.248.000 -1.284.000 -1.421.000 -1.325.000 -1.235.000
Driftsresultat -132.000 -13.000 18.000 177.000 175.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000
Finans -1.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt -133.000 -14.000 16.000 174.000 172.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 -49.000 -47.000
Årsresultat -133.000 -14.000 15.000 125.000 125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 186.000 302.000 188.000 128.000 160.000
Sum omløpsmidler 200.000 236.000 415.000 562.000 468.000
Sum eiendeler 386.000 538.000 603.000 690.000 628.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 266.000 281.000 266.000 242.000
Sum egenkapital 253.000 386.000 401.000 386.000 362.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 133.000 152.000 202.000 303.000 266.000
Sum gjeld og egenkapital 386.000 538.000 603.000 689.000 628.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.104.000 1.251.000 1.439.000 1.502.000 1.408.000
Andre inntekter 12.000 20.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.116.000 1.271.000 1.439.000 1.502.000 1.408.000
Varekostnad -205.000 -222.000 -299.000 -272.000 -258.000
Lønninger -505.000 -466.000 -569.000 -549.000 -509.000
Avskrivning -51.000 -78.000 -50.000 -32.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -487.000 -518.000 -503.000 -472.000 -428.000
Driftskostnader -1.248.000 -1.284.000 -1.421.000 -1.325.000 -1.235.000
Driftsresultat -132.000 -13.000 18.000 177.000 175.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000
Finans -1.000 -2.000 -2.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -100.000 -100.000
Årsresultat -133.000 -14.000 15.000 125.000 125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 181.000 302.000 188.000 128.000 160.000
Sum varige driftsmidler 181.000 302.000 188.000 128.000 160.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 186.000 302.000 188.000 128.000 160.000
Varebeholdning 72.000 62.000 82.000 83.000 100.000
Kundefordringer 90.000 70.000 144.000 81.000 135.000
Andre fordringer 5.000 8.000 1.000 2.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 97.000 188.000 395.000 218.000
Sum omløpsmidler 200.000 236.000 415.000 562.000 468.000
Sum eiendeler 386.000 538.000 603.000 690.000 628.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 266.000 281.000 266.000 242.000
Sum egenkapital 253.000 386.000 401.000 386.000 362.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 19.000 45.000 8.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 1.000 49.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 35.000 24.000 32.000 33.000 29.000
Utbytte 0 0 0 -100.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 84.000 109.000 125.000 113.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 133.000 152.000 202.000 303.000 266.000
Sum gjeld og egenkapital 386.000 538.000 603.000 689.000 628.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 84.000 213.000 259.000 202.000
Likviditetsgrad 1 1 1.6 2.1 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.6 1.6 1.4
Soliditet 65.5 71.7 66.5 5 57.6
Resultatgrad -11.8 1.3 11.8 12.4
Rentedekningsgrad -6.5 9 5 58.3
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet -34.2 -2.4 3 25.7 27.9
Signatur
04.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex