Martinsen Anlegg As
Juridisk navn:  Martinsen Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61363000
Kongsvegen 41 Fax:
2920 Leira I Valdres 2920 Leira I Valdres
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Aurdal
Org.nr: 911736489
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 3/11/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hegge Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.28%
Resultat  
  
85.09%
Egenkapital  
  
-2.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 13.779.000 12.272.000 10.777.000 9.828.000 9.763.000
Resultat: -119.000 -798.000 261.000 -136.000 895.000
Egenkapital: 3.208.000 3.300.000 3.923.000 3.719.000 3.825.000
Regnskap for  Martinsen Anlegg As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 13.779.000 12.272.000 10.777.000 9.828.000 9.763.000
Driftskostnader -13.829.000 -13.017.000 -10.453.000 -9.878.000 -8.779.000
Driftsresultat -50.000 -745.000 325.000 -51.000 984.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 4.000 3.000
Finanskostnader -69.000 -54.000 -66.000 -90.000 -92.000
Finans -68.000 -53.000 -64.000 -86.000 -89.000
Resultat før skatt -119.000 -798.000 261.000 -136.000 895.000
Skattekostnad 27.000 175.000 -58.000 30.000 -209.000
Årsresultat -91.000 -623.000 204.000 -107.000 686.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.108.000 3.685.000 3.476.000 3.072.000 3.364.000
Sum omløpsmidler 3.155.000 3.056.000 4.547.000 4.190.000 4.303.000
Sum eiendeler 7.263.000 6.741.000 8.023.000 7.262.000 7.667.000
Sum opptjent egenkapital 3.008.000 3.100.000 3.723.000 3.519.000 3.625.000
Sum egenkapital 3.208.000 3.300.000 3.923.000 3.719.000 3.825.000
Sum langsiktig gjeld 1.670.000 1.495.000 1.802.000 1.920.000 2.130.000
Sum kortsiktig gjeld 2.384.000 1.946.000 2.299.000 1.624.000 1.712.000
Sum gjeld og egenkapital 7.262.000 6.741.000 8.024.000 7.263.000 7.667.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.290.000 12.272.000 10.598.000 9.813.000 9.615.000
Andre inntekter 489.000 180.000 15.000 148.000
Driftsinntekter 13.779.000 12.272.000 10.777.000 9.828.000 9.763.000
Varekostnad -3.523.000 -3.820.000 -1.704.000 -791.000 -571.000
Lønninger -4.584.000 -3.943.000 -4.034.000 -4.859.000 -3.739.000
Avskrivning -463.000 -452.000 -355.000 -371.000 -342.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -5.259.000 -4.802.000 -4.360.000 -3.857.000 -4.127.000
Driftskostnader -13.829.000 -13.017.000 -10.453.000 -9.878.000 -8.779.000
Driftsresultat -50.000 -745.000 325.000 -51.000 984.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 4.000 3.000
Finanskostnader -69.000 -54.000 -66.000 -90.000 -92.000
Finans -68.000 -53.000 -64.000 -86.000 -89.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -91.000 -623.000 204.000 -107.000 686.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 273.000 245.000 70.000 87.000 57.000
Fast eiendom 1.965.000 2.133.000 2.301.000 2.469.000 2.637.000
Maskiner anlegg 1.650.000 951.000 586.000 163.000 191.000
Driftsløsøre 219.000 355.000 520.000 354.000 480.000
Sum varige driftsmidler 3.835.000 3.439.000 3.406.000 2.985.000 3.307.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 4.108.000 3.685.000 3.476.000 3.072.000 3.364.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 2.398.000 1.370.000 952.000 1.017.000 1.502.000
Andre fordringer 173.000 278.000 468.000 488.000 594.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 584.000 1.408.000 3.127.000 2.686.000 2.208.000
Sum omløpsmidler 3.155.000 3.056.000 4.547.000 4.190.000 4.303.000
Sum eiendeler 7.263.000 6.741.000 8.023.000 7.262.000 7.667.000
Sum opptjent egenkapital 3.008.000 3.100.000 3.723.000 3.519.000 3.625.000
Sum egenkapital 3.208.000 3.300.000 3.923.000 3.719.000 3.825.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.670.000 1.495.000 1.802.000 1.920.000 2.130.000
Leverandørgjeld 1.255.000 894.000 1.379.000 364.000 333.000
Betalbar skatt 40.000 0 214.000
Skyldig offentlige avgifter 346.000 308.000 188.000 427.000 428.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 783.000 744.000 692.000 833.000 738.000
Sum kortsiktig gjeld 2.384.000 1.946.000 2.299.000 1.624.000 1.712.000
Sum gjeld og egenkapital 7.262.000 6.741.000 8.024.000 7.263.000 7.667.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 771.000 1.110.000 2.248.000 2.566.000 2.591.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 2.0 2.6 2.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 2.0 2.6 2.5
Soliditet 44.2 49.0 48.9 51.2 49.9
Resultatgrad -0.4 -6.1 3.0 -0.5 10.1
Rentedekningsgrad -0.7 -13.8 4.9 -0.6 10.7
Gjeldsgrad 1.3 1.0 1.0 1 1
Total kapitalrentabilitet -0.7 -11.0 4.1 -0.6 12.9
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex