Marumsrud Sveis Og Anleggsreparasjon As
Juridisk navn:  Marumsrud Sveis Og Anleggsreparasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95065865
Gausetvegen 47 Gausetvegen 47 Fax:
3656 Atrå 3656 Atrå
Fylke: Kommune:
Telemark Tinn
Org.nr: 994618393
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/5/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Tinn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.88%
Resultat  
  
36.2%
Egenkapital  
  
-15.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 47.000 68.000 554.000 1.011.000 2.263.000
Resultat: -104.000 -163.000 93.000 65.000 251.000
Egenkapital: 446.000 528.000 652.000 581.000 1.331.000
Regnskap for  Marumsrud Sveis Og Anleggsreparasjon As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 47.000 68.000 554.000 1.011.000 2.263.000
Driftskostnader -151.000 -232.000 -461.000 -947.000 -2.011.000
Driftsresultat -104.000 -163.000 93.000 64.000 252.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 1.000 -1.000
Resultat før skatt -104.000 -163.000 93.000 65.000 251.000
Skattekostnad 22.000 38.000 -22.000 -15.000 -69.000
Årsresultat -82.000 -124.000 71.000 50.000 183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 89.000 122.000 193.000 290.000 395.000
Sum omløpsmidler 357.000 446.000 582.000 416.000 1.233.000
Sum eiendeler 446.000 568.000 775.000 706.000 1.628.000
Sum opptjent egenkapital 346.000 428.000 552.000 481.000 1.231.000
Sum egenkapital 446.000 528.000 652.000 581.000 1.331.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 21.000 40.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 0 40.000 101.000 84.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 446.000 568.000 774.000 705.000 1.628.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.000 68.000 554.000 1.011.000 2.017.000
Andre inntekter 0 0 0 0 247.000
Driftsinntekter 47.000 68.000 554.000 1.011.000 2.263.000
Varekostnad 0 -22.000 -159.000 -510.000 -774.000
Lønninger 0 -3.000 -81.000 -161.000 -771.000
Avskrivning -55.000 -88.000 -97.000 -106.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -96.000 -119.000 -124.000 -170.000 -353.000
Driftskostnader -151.000 -232.000 -461.000 -947.000 -2.011.000
Driftsresultat -104.000 -163.000 93.000 64.000 252.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -82.000 -124.000 71.000 50.000 183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 39.000 17.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 106.000 193.000 290.000 395.000
Sum varige driftsmidler 50.000 106.000 193.000 290.000 395.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 89.000 122.000 193.000 290.000 395.000
Varebeholdning 0 0 0 0 225.000
Kundefordringer 59.000 98.000 49.000 52.000 92.000
Andre fordringer 4.000 0 1.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 293.000 348.000 532.000 361.000 916.000
Sum omløpsmidler 357.000 446.000 582.000 416.000 1.233.000
Sum eiendeler 446.000 568.000 775.000 706.000 1.628.000
Sum opptjent egenkapital 346.000 428.000 552.000 481.000 1.231.000
Sum egenkapital 446.000 528.000 652.000 581.000 1.331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 21.000 40.000 63.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 21.000 40.000 63.000
Leverandørgjeld 0 30.000 16.000 16.000 28.000
Betalbar skatt 0 0 41.000 38.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 10.000 5.000 7.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 39.000 23.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 0 40.000 101.000 84.000 234.000
Sum gjeld og egenkapital 446.000 568.000 774.000 705.000 1.628.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 357.000 406.000 481.000 332.000 999.000
Likviditetsgrad 1 11.2 5.8 5.0 5.3
Likviditetsgrad 2 0 11.2 5.8 5.0 4.4
Soliditet 1 9 84.2 82.4 81.8
Resultatgrad -221.3 -239.7 16.8 6.3 11.1
Rentedekningsgrad 126.5
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -23.3 -28.7 1 9.2 15.5
Signatur
05.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex