Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Masi Turistsenter B K Hermansen
Juridisk navn:  Masi Turistsenter B K Hermansen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78487524
Postboks 52 Fax:
9525 Maze 9525 Maze
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Guovdageaidnu Kautokeino
Org.nr: 952243004
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/12/1995
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 585.000
Resultat: 81.000
Egenkapital: -5.000
Regnskap for  Masi Turistsenter B K Hermansen
Resultat 2019
Driftsinntekter 585.000
Driftskostnader -474.000
Driftsresultat 111.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -30.000
Finans -30.000
Resultat før skatt 81.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 272.000
Sum omløpsmidler 66.000
Sum eiendeler 338.000
Sum opptjent egenkapital -5.000
Sum egenkapital -5.000
Sum langsiktig gjeld 340.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000
Sum gjeld og egenkapital 338.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 281.000
Andre inntekter 304.000
Driftsinntekter 585.000
Varekostnad -97.000
Lønninger -28.000
Avskrivning -49.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -300.000
Driftskostnader -474.000
Driftsresultat 111.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -30.000
Finans -30.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 259.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 13.000
Sum varige driftsmidler 272.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 272.000
Varebeholdning 7.000
Kundefordringer 4.000
Andre fordringer 7.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 47.000
Sum omløpsmidler 66.000
Sum eiendeler 338.000
Sum opptjent egenkapital -5.000
Sum egenkapital -5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 340.000
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000
Sum gjeld og egenkapital 338.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.000
Likviditetsgrad 1 22
Likviditetsgrad 2 19.7
Soliditet -1.5
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad 3.7
Gjeldsgrad -68.6
Total kapitalrentabilitet 32.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex