Maskin & Verktøyleverandøren AS
Juridisk navn:  Maskin Og Verktøyleverandøren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51413935
Randabergveien 306 Randabergveien 306 Fax: 51418275
4073 Randaberg 4073 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 979916582
Aksjekapital: 1.893.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/5/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.8%
Resultat  
  
-49.39%
Egenkapital  
  
15.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.793.000 4.756.000 3.801.000 4.041.000 4.477.000
Resultat: 83.000 164.000 94.000 79.000 -12.000
Egenkapital: 623.000 540.000 376.000 282.000 204.000
Regnskap for  Maskin & Verktøyleverandøren AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.793.000 4.756.000 3.801.000 4.041.000 4.477.000
Driftskostnader -5.638.000 -4.592.000 -3.708.000 -3.962.000 -4.466.000
Driftsresultat 155.000 164.000 94.000 79.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -72.000 0 0 0 -23.000
Finans -72.000 0 0 0 -23.000
Resultat før skatt 83.000 164.000 94.000 79.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 83.000 164.000 94.000 79.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.165.000 2.982.000 2.297.000 2.542.000 2.409.000
Sum eiendeler 3.165.000 2.982.000 2.297.000 2.542.000 2.409.000
Sum opptjent egenkapital -1.270.000 -1.270.000 -1.434.000 -1.528.000 -1.606.000
Sum egenkapital 623.000 540.000 376.000 282.000 204.000
Sum langsiktig gjeld 1.387.000 0 0 0 155.000
Sum kortsiktig gjeld 1.155.000 2.442.000 1.921.000 2.260.000 2.051.000
Sum gjeld og egenkapital 3.165.000 2.982.000 2.297.000 2.542.000 2.410.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.793.000 4.756.000 3.801.000 4.041.000 4.270.000
Andre inntekter 0 0 0 0 206.000
Driftsinntekter 5.793.000 4.756.000 3.801.000 4.041.000 4.477.000
Varekostnad -4.468.000 -3.758.000 -2.495.000 -2.480.000 -2.925.000
Lønninger -714.000 -344.000 -510.000 -759.000 -686.000
Avskrivning 0 0 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -891.000 -730.000 -703.000 -723.000 -850.000
Driftskostnader -5.638.000 -4.592.000 -3.708.000 -3.962.000 -4.466.000
Driftsresultat 155.000 164.000 94.000 79.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -72.000 0 0 0 -23.000
Finans -72.000 0 0 0 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 83.000 164.000 94.000 79.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 2.825.000 2.390.000 2.150.000 2.300.000 1.800.000
Kundefordringer 87.000 78.000 -256.000 118.000 115.000
Andre fordringer 0 0 5.000 5.000 272.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 253.000 514.000 397.000 119.000 223.000
Sum omløpsmidler 3.165.000 2.982.000 2.297.000 2.542.000 2.409.000
Sum eiendeler 3.165.000 2.982.000 2.297.000 2.542.000 2.409.000
Sum opptjent egenkapital -1.270.000 -1.270.000 -1.434.000 -1.528.000 -1.606.000
Sum egenkapital 623.000 540.000 376.000 282.000 204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.387.000 0 0 0 155.000
Leverandørgjeld 458.000 1.657.000 1.135.000 1.678.000 1.873.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 77.000 82.000 92.000 90.000 74.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 621.000 703.000 694.000 492.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 1.155.000 2.442.000 1.921.000 2.260.000 2.051.000
Sum gjeld og egenkapital 3.165.000 2.982.000 2.297.000 2.542.000 2.410.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.010.000 540.000 376.000 282.000 358.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.2 1.2 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3
Soliditet 19.7 18.1 16.4 11.1 8.5
Resultatgrad 2.7 3.4 2.5 2.0 0.2
Rentedekningsgrad 2.2 0.5
Gjeldsgrad 4.1 4.5 5.1 8.0 10.8
Total kapitalrentabilitet 4.9 5.5 4.1 3.1 0.5
Signatur
30.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex