Maskinia Holding AS
Juridisk navn:  Maskinia Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1085 Floodmyrvegen 26 Fax:
3905 Porsgrunn 3946 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 992360240
Aksjekapital: 3.268.838 NOK
Etableringsdato: 2/18/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tekågel invest 293 as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-150.55%
Egenkapital  
  
-23.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -100.953.000 -40.292.000 -1.114.000 -2.770.000 -4.073.000
Egenkapital: 172.604.000 225.707.000 265.999.000 267.113.000 224.695.000
Regnskap for  Maskinia Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -817.000 -1.176.000 -139.000 -122.000 -205.000
Driftsresultat -817.000 -1.176.000 -139.000 -122.000 -205.000
Finansinntekter 0 0 273.000 751.000 2.799.000
Finanskostnader -100.136.000 -39.116.000 -1.249.000 -3.399.000 -6.667.000
Finans -100.136.000 -39.116.000 -976.000 -2.648.000 -3.868.000
Resultat før skatt -100.953.000 -40.292.000 -1.114.000 -2.770.000 -4.073.000
Skattekostnad -2.034.000 0 0 608.000 986.000
Årsresultat -102.987.000 -40.292.000 -1.114.000 -2.162.000 -3.087.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 298.695.000 390.627.000 398.846.000 266.965.000 260.218.000
Sum omløpsmidler 504.000 971.000 911.000 257.000 381.000
Sum eiendeler 299.199.000 391.598.000 399.757.000 267.222.000 260.599.000
Sum opptjent egenkapital -41.278.000 -41.826.000 -1.535.000 -420.000 1.742.000
Sum egenkapital 172.604.000 225.707.000 265.999.000 267.113.000 224.695.000
Sum langsiktig gjeld 78.737.000 99.993.000 80.808.000 0 30.000.000
Sum kortsiktig gjeld 47.857.000 65.899.000 52.951.000 109.000 5.905.000
Sum gjeld og egenkapital 299.198.000 391.600.000 399.758.000 267.223.000 260.600.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -817.000 -1.176.000 -139.000 -122.000 -205.000
Driftskostnader -817.000 -1.176.000 -139.000 -122.000 -205.000
Driftsresultat -817.000 -1.176.000 -139.000 -122.000 -205.000
Finansinntekter 0 0 273.000 751.000 2.799.000
Finanskostnader -100.136.000 -39.116.000 -1.249.000 -3.399.000 -6.667.000
Finans -100.136.000 -39.116.000 -976.000 -2.648.000 -3.868.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -102.987.000 -40.292.000 -1.114.000 -2.162.000 -3.087.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.034.000 2.034.000 2.034.000 1.426.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 298.695.000 388.594.000 396.812.000 264.931.000 258.792.000
Sum anleggsmidler 298.695.000 390.627.000 398.846.000 266.965.000 260.218.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 504.000 955.000 891.000 41.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 15.000 20.000 216.000 357.000
Sum omløpsmidler 504.000 971.000 911.000 257.000 381.000
Sum eiendeler 299.199.000 391.598.000 399.757.000 267.222.000 260.599.000
Sum opptjent egenkapital -41.278.000 -41.826.000 -1.535.000 -420.000 1.742.000
Sum egenkapital 172.604.000 225.707.000 265.999.000 267.113.000 224.695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 47.755.000 65.837.000 46.978.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 78.737.000 99.993.000 80.808.000 0 30.000.000
Leverandørgjeld 102.000 62.000 49.000 109.000 53.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 5.924.000 0 5.852.000
Sum kortsiktig gjeld 47.857.000 65.899.000 52.951.000 109.000 5.905.000
Sum gjeld og egenkapital 299.198.000 391.600.000 399.758.000 267.223.000 260.600.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -47.353.000 -64.928.000 -52.040.000 148.000 -5.524.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 2.4 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 2.4 0.1
Soliditet 57.7 57.6 66.5 1 86.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 0.4
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.5 0 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.3 0 0.2 1.0
Signatur
22.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex