Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maskinringen As
Juridisk navn:  Maskinringen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95905060
Dystlinna 127 Dystlinna 127 Fax:
2847 Kolbu 2847 Kolbu
Fylke: Kommune:
Oppland Østre Toten
Org.nr: 911815443
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/18/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Skreia Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.19%
Resultat  
  
-125.8%
Egenkapital  
  
-11.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 7.168.000 6.687.000 2.972.000 180.000 197.000
Resultat: -543.000 2.105.000 971.000 527.000 504.000
Egenkapital: 3.527.000 4.004.000 1.947.000 1.025.000 498.000
Regnskap for  Maskinringen As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 7.168.000 6.687.000 2.972.000 180.000 197.000
Driftskostnader -7.735.000 -6.522.000 -2.721.000 -256.000 -108.000
Driftsresultat -566.000 165.000 251.000 -75.000 89.000
Finansinntekter 115.000 1.965.000 770.000 603.000 415.000
Finanskostnader -92.000 -26.000 -50.000 0 0
Finans 23.000 1.939.000 720.000 603.000 415.000
Resultat før skatt -543.000 2.105.000 971.000 527.000 504.000
Skattekostnad 66.000 -47.000 -50.000 0 -26.000
Årsresultat -477.000 2.058.000 921.000 527.000 478.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.644.000 2.114.000 343.000 303.000 100.000
Sum omløpsmidler 6.095.000 7.214.000 4.321.000 2.046.000 526.000
Sum eiendeler 7.739.000 9.328.000 4.664.000 2.349.000 626.000
Sum opptjent egenkapital 3.497.000 3.974.000 1.917.000 995.000 468.000
Sum egenkapital 3.527.000 4.004.000 1.947.000 1.025.000 498.000
Sum langsiktig gjeld 4.008.000 3.777.000 18.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 204.000 1.547.000 2.699.000 1.323.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 7.739.000 9.328.000 4.664.000 2.348.000 626.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.078.000 6.628.000 2.972.000 154.000 197.000
Andre inntekter 90.000 59.000 0 26.000 0
Driftsinntekter 7.168.000 6.687.000 2.972.000 180.000 197.000
Varekostnad -5.369.000 -4.396.000 -2.344.000 -155.000 -61.000
Lønninger -902.000 -1.086.000 -64.000 3.000 -28.000
Avskrivning -298.000 -89.000 -35.000 -8.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.166.000 -951.000 -278.000 -96.000 -19.000
Driftskostnader -7.735.000 -6.522.000 -2.721.000 -256.000 -108.000
Driftsresultat -566.000 165.000 251.000 -75.000 89.000
Finansinntekter 115.000 1.965.000 770.000 603.000 415.000
Finanskostnader -92.000 -26.000 -50.000 0 0
Finans 23.000 1.939.000 720.000 603.000 415.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -477.000 2.058.000 921.000 527.000 478.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 620.000 934.000 173.000 203.000 0
Driftsløsøre 1.024.000 1.180.000 70.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.644.000 2.114.000 243.000 203.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 1.644.000 2.114.000 343.000 303.000 100.000
Varebeholdning 544.000 350.000 1.239.000 380.000 18.000
Kundefordringer 335.000 296.000 487.000 69.000 200.000
Andre fordringer 4.000 101.000 801.000 723.000 300.000
Sum investeringer 933.000 2.696.000 786.000 801.000 0
Kasse, bank 4.278.000 3.772.000 1.008.000 73.000 8.000
Sum omløpsmidler 6.095.000 7.214.000 4.321.000 2.046.000 526.000
Sum eiendeler 7.739.000 9.328.000 4.664.000 2.349.000 626.000
Sum opptjent egenkapital 3.497.000 3.974.000 1.917.000 995.000 468.000
Sum egenkapital 3.527.000 4.004.000 1.947.000 1.025.000 498.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 66.000 18.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.008.000 3.777.000 18.000 0 0
Leverandørgjeld 45.000 1.283.000 33.000 287.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 31.000 0 26.000
Skyldig offentlige avgifter 68.000 166.000 0 0 29.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 98.000 2.634.000 1.036.000 48.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 1.547.000 2.699.000 1.323.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 7.739.000 9.328.000 4.664.000 2.348.000 626.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.891.000 5.667.000 1.622.000 723.000 398.000
Likviditetsgrad 1 29.9 4.7 1.6 1.5 4.1
Likviditetsgrad 2 27.2 4.4 1.2 1.3 4.0
Soliditet 45.6 42.9 41.7 43.7 79.6
Resultatgrad -7.9 2.5 8.4 -41.7 45.2
Rentedekningsgrad -6.2 6.3 20.4
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.4 1.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -5.8 22.8 21.9 22.5 80.5
Signatur
27.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex