Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Masope As
Juridisk navn:  Masope As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordre Eidsbøen 32 Nordre Eidsbøen 32 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 921366078
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/8/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -6.000
Egenkapital: 24.000
Regnskap for  Masope As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -6.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 743.000
Sum omløpsmidler 10.000
Sum eiendeler 753.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 24.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 729.000
Sum gjeld og egenkapital 753.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 743.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 743.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 743.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 10.000
Sum omløpsmidler 10.000
Sum eiendeler 753.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 15.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 714.000
Sum kortsiktig gjeld 729.000
Sum gjeld og egenkapital 753.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -719.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 3.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 30.4
Total kapitalrentabilitet -0.8
Signatur
10.09.2018
Prokurister
10.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex