Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Massetransport AS
Juridisk navn:  Massetransport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73966377
Orionvegen 19 Orionv 19 Fax:
7037 Trondheim 7037 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 982951720
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/30/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kl Regnskap Rosten As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.84%
Resultat  
  
-95.95%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.832.000 3.985.000 3.708.000 5.003.000 7.029.000
Resultat: 9.000 222.000 -239.000 -351.000 -806.000
Egenkapital: 40.000 40.000 -183.000 156.000 420.000
Regnskap for  Massetransport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.832.000 3.985.000 3.708.000 5.003.000 7.029.000
Driftskostnader -3.800.000 -3.725.000 -3.909.000 -5.307.000 -7.770.000
Driftsresultat 32.000 260.000 -201.000 -305.000 -742.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -23.000 -38.000 -39.000 -47.000 -64.000
Finans -23.000 -38.000 -39.000 -47.000 -64.000
Resultat før skatt 9.000 222.000 -239.000 -351.000 -806.000
Skattekostnad 0 0 -100.000 87.000 218.000
Årsresultat 1.000 222.000 -339.000 -264.000 -589.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 47.000 13.000 153.000 109.000
Sum omløpsmidler 625.000 607.000 767.000 559.000 1.928.000
Sum eiendeler 669.000 654.000 780.000 712.000 2.037.000
Sum opptjent egenkapital -60.000 -60.000 -283.000 56.000 320.000
Sum egenkapital 40.000 40.000 -183.000 156.000 420.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 15.000 41.000
Sum kortsiktig gjeld 628.000 615.000 963.000 541.000 1.575.000
Sum gjeld og egenkapital 668.000 655.000 780.000 712.000 2.036.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.832.000 3.673.000 3.452.000 3.949.000 6.752.000
Andre inntekter 0 312.000 256.000 1.054.000 277.000
Driftsinntekter 3.832.000 3.985.000 3.708.000 5.003.000 7.029.000
Varekostnad -102.000 -47.000 -6.000 -5.000 -143.000
Lønninger -1.210.000 -999.000 -1.217.000 -1.565.000 -2.299.000
Avskrivning -11.000 -4.000 -40.000 -46.000 -62.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.477.000 -2.675.000 -2.646.000 -3.691.000 -5.266.000
Driftskostnader -3.800.000 -3.725.000 -3.909.000 -5.307.000 -7.770.000
Driftsresultat 32.000 260.000 -201.000 -305.000 -742.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -23.000 -38.000 -39.000 -47.000 -64.000
Finans -23.000 -38.000 -39.000 -47.000 -64.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 222.000 -339.000 -264.000 -589.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 100.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 9.000 13.000 53.000 96.000
Sum varige driftsmidler 44.000 9.000 13.000 53.000 96.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 38.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 47.000 13.000 153.000 109.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 284.000 315.000 290.000 310.000 1.771.000
Andre fordringer 527.000 520.000 680.000 488.000 396.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 625.000 607.000 767.000 559.000 1.928.000
Sum eiendeler 669.000 654.000 780.000 712.000 2.037.000
Sum opptjent egenkapital -60.000 -60.000 -283.000 56.000 320.000
Sum egenkapital 40.000 40.000 -183.000 156.000 420.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 15.000 41.000
Leverandørgjeld 168.000 160.000 531.000 40.000 884.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 122.000 119.000 107.000 123.000 246.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 339.000 336.000 324.000 378.000 445.000
Sum kortsiktig gjeld 628.000 615.000 963.000 541.000 1.575.000
Sum gjeld og egenkapital 668.000 655.000 780.000 712.000 2.036.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.000 -8.000 -196.000 18.000 353.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.8 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1 0.8 1.1 1.3
Soliditet 6 6.1 -23.5 21.9 20.6
Resultatgrad 0.8 6.5 -5.4 -6.1 -10.6
Rentedekningsgrad 1.4 6.8 -5.2 -6.5 -11.6
Gjeldsgrad 15.7 15.4 -5.3 3.6 3.8
Total kapitalrentabilitet 4.8 39.7 -25.8 -42.8 -36.4
Signatur
21.08.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.08.2017
PROKURA HVER FOR SEG
SØRÅ ROALD ARNE
SØRÅ INGE MAGNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex