Master Online AS
Juridisk navn:  Master Online AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 9221 Grønland Schweigaards Gate 12 Fax:
0134 Oslo 185 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 982215676
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 14.07.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26,22%
Resultat  
  
-64,81%
Egenkapital  
  
-21,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 27.937.000 37.864.000 36.423.000 37.335.000 28.250.000
Resultat: -6.739.000 -4.089.000 -5.951.000 -4.808.000 -8.684.000
Egenkapital: -3.646.000 -3.007.000 1.082.000 -13.537.000 -8.730.000
Regnskap for  Master Online AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 27.937.000 37.864.000 36.423.000 37.335.000 28.250.000
Driftskostnader -34.609.000 -41.810.000 -42.323.000 -41.689.000 -36.692.000
Driftsresultat -6.672.000 -3.946.000 -5.901.000 -4.354.000 -8.443.000
Finansinntekter 16.000 34.000 31.000 22.000 18.000
Finanskostnader -82.000 -178.000 -81.000 -475.000 -259.000
Finans -66.000 -144.000 -50.000 -453.000 -241.000
Resultat før skatt -6.739.000 -4.089.000 -5.951.000 -4.808.000 -8.684.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.739.000 -4.089.000 -5.951.000 -4.808.000 -8.684.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.391.000 1.732.000 1.878.000 2.287.000 2.999.000
Sum omløpsmidler 5.004.000 6.467.000 10.052.000 7.362.000 3.172.000
Sum eiendeler 6.395.000 8.199.000 11.930.000 9.649.000 6.171.000
Sum opptjent egenkapital -5.946.000 -5.207.000 0 -15.537.000 -10.730.000
Sum egenkapital -3.646.000 -3.007.000 1.082.000 -13.537.000 -8.730.000
Sum langsiktig gjeld 4.782.000 6.100.000 5.200.000 14.571.000 7.871.000
Sum kortsiktig gjeld 5.259.000 5.106.000 5.648.000 8.615.000 7.030.000
Sum gjeld og egenkapital 6.395.000 8.199.000 11.930.000 9.649.000 6.171.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.775.000 26.563.000 29.547.000 31.994.000 26.611.000
Andre inntekter 10.162.000 11.301.000 6.876.000 5.341.000 1.639.000
Driftsinntekter 27.937.000 37.864.000 36.423.000 37.335.000 28.250.000
Varekostnad 0 0 -7.977.000 0 0
Lønninger -1.960.000 -2.039.000 -2.043.000 -2.704.000 -2.440.000
Avskrivning -404.000 -502.000 -1.033.000 -938.000 -913.000
Nedskrivning 0 0 -320.000 0 0
Andre driftskostnader -23.608.000 -27.930.000 -30.950.000 -30.021.000 -26.655.000
Driftskostnader -34.609.000 -41.810.000 -42.323.000 -41.689.000 -36.692.000
Driftsresultat -6.672.000 -3.946.000 -5.901.000 -4.354.000 -8.443.000
Finansinntekter 16.000 34.000 31.000 22.000 18.000
Finanskostnader -82.000 -178.000 -81.000 -475.000 -259.000
Finans -66.000 -144.000 -50.000 -453.000 -241.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.739.000 -4.089.000 -5.951.000 -4.808.000 -8.684.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 46.000 640.000 914.000
Sum Immatrielle midler 0 0 46.000 640.000 914.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 521.000 902.000 1.237.000 1.227.000 1.885.000
Sum varige driftsmidler 521.000 902.000 1.237.000 1.227.000 1.885.000
Sum finansielle anleggsmidler 870.000 830.000 595.000 420.000 200.000
Sum anleggsmidler 1.391.000 1.732.000 1.878.000 2.287.000 2.999.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.303.000 2.587.000 2.641.000 2.722.000 1.391.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.701.000 3.879.000 7.410.000 4.640.000 1.781.000
Sum omløpsmidler 5.004.000 6.467.000 10.052.000 7.362.000 3.172.000
Sum eiendeler 6.395.000 8.199.000 11.930.000 9.649.000 6.171.000
Sum opptjent egenkapital -5.946.000 -5.207.000 0 -15.537.000 -10.730.000
Sum egenkapital -3.646.000 -3.007.000 1.082.000 -13.537.000 -8.730.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.782.000 6.100.000 5.200.000 14.571.000 7.871.000
Leverandørgjeld 3.343.000 4.366.000 4.953.000 5.999.000 520.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 113.000 114.000 62.000 99.000 103.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.802.000 626.000 633.000 2.517.000 6.408.000
Sum kortsiktig gjeld 5.259.000 5.106.000 5.648.000 8.615.000 7.030.000
Sum gjeld og egenkapital 6.395.000 8.199.000 11.930.000 9.649.000 6.171.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -255.000 1.361.000 4.404.000 -1.253.000 -3.858.000
Likviditetsgrad 1 1 1.3 1.8 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 1 1.3 1.8 0.9 0.5
Soliditet -36.7 9.1 -140.3 -141.5
Resultatgrad -23.9 -10.4 -16.2 -11.7 -29.9
Rentedekningsgrad -81.4 -22.0 -72.5 -9.1 -32.5
Gjeldsgrad -2.8 -3.7 10.0 -1.7 -1.7
Total kapitalrentabilitet -104.1 -47.7 -49.2 -44.9 -136.5
Signatur
10.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex