Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mathel As
Juridisk navn:  Mathel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40800545
Granåsen 63A Granåsen 63A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 994942492
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
321.05%
Egenkapital  
  
54.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 18.000 10.000
Resultat: 80.000 19.000 -3.000 0 7.000
Egenkapital: 227.000 147.000 100.000 100.000 12.000
Regnskap for  Mathel As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 18.000 10.000
Driftskostnader 0 0 -3.000 -19.000 -3.000
Driftsresultat 0 0 -3.000 0 7.000
Finansinntekter 81.000 19.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 81.000 19.000 0 0 0
Resultat før skatt 80.000 19.000 -3.000 0 7.000
Skattekostnad 0 -1.000 0 0 0
Årsresultat 80.000 19.000 -3.000 0 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 258.000 258.000 286.000 286.000 171.000
Sum omløpsmidler 30.000 0 44.000 12.000 30.000
Sum eiendeler 288.000 258.000 330.000 298.000 201.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 47.000 0 0 -88.000
Sum egenkapital 227.000 147.000 100.000 100.000 12.000
Sum langsiktig gjeld 61.000 111.000 172.000 172.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 59.000 27.000 0
Sum gjeld og egenkapital 288.000 259.000 331.000 299.000 201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 18.000 10.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 18.000 10.000
Varekostnad 0 0 0 -19.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -3.000 0 -3.000
Driftskostnader 0 0 -3.000 -19.000 -3.000
Driftsresultat 0 0 -3.000 0 7.000
Finansinntekter 81.000 19.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 81.000 19.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 80.000 19.000 -3.000 0 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 258.000 258.000 286.000 286.000 171.000
Sum anleggsmidler 258.000 258.000 286.000 286.000 171.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 0 44.000 12.000 30.000
Sum omløpsmidler 30.000 0 44.000 12.000 30.000
Sum eiendeler 288.000 258.000 330.000 298.000 201.000
Sum opptjent egenkapital 127.000 47.000 0 0 -88.000
Sum egenkapital 227.000 147.000 100.000 100.000 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 61.000 111.000 172.000 172.000 189.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 1.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 59.000 27.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 59.000 27.000 0
Sum gjeld og egenkapital 288.000 259.000 331.000 299.000 201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 -1.000 -15.000 -15.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 0 0 0.7 0.4 0.0
Soliditet 78.8 56.8 30.2 33.4 6.0
Resultatgrad 0 70.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.8 2.3 2 15.8
Total kapitalrentabilitet 28.1 7.3 -0.9 0 3.5
Signatur
10.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex