Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Matjon AS
Juridisk navn:  Matjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Svikebølveien 4 Svikebølveien 4 Fax:
1825 Tomter 1825 Tomter
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 987687894
Aksjekapital: 5.200.000 NOK
Etableringsdato: 11/23/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wepe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
53.85%
Egenkapital  
  
-0.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 170.000
Resultat: -6.000 -13.000 -17.000 -60.000 -529.000
Egenkapital: 5.109.000 5.115.000 5.129.000 5.146.000 5.205.000
Regnskap for  Matjon AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 170.000
Driftskostnader -12.000 -19.000 -22.000 -65.000 -18.000
Driftsresultat -12.000 -19.000 -22.000 -65.000 152.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 5.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -700.000
Finans 5.000 5.000 5.000 5.000 -681.000
Resultat før skatt -6.000 -13.000 -17.000 -60.000 -529.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -13.000 -17.000 -60.000 -529.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000
Sum omløpsmidler 69.000 64.000 61.000 55.000 248.000
Sum eiendeler 5.169.000 5.164.000 5.161.000 5.155.000 5.348.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -89.000 -75.000 -58.000 1.000
Sum egenkapital 5.109.000 5.115.000 5.129.000 5.146.000 5.205.000
Sum langsiktig gjeld 59.000 49.000 33.000 9.000 104.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0 38.000
Sum gjeld og egenkapital 5.170.000 5.164.000 5.162.000 5.155.000 5.347.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 170.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 170.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -19.000 -22.000 -65.000 -18.000
Driftskostnader -12.000 -19.000 -22.000 -65.000 -18.000
Driftsresultat -12.000 -19.000 -22.000 -65.000 152.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 5.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -700.000
Finans 5.000 5.000 5.000 5.000 -681.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -13.000 -17.000 -60.000 -529.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000
Sum anleggsmidler 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 57.000
Andre fordringer 69.000 64.000 59.000 54.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 3.000 1.000 143.000
Sum omløpsmidler 69.000 64.000 61.000 55.000 248.000
Sum eiendeler 5.169.000 5.164.000 5.161.000 5.155.000 5.348.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -89.000 -75.000 -58.000 1.000
Sum egenkapital 5.109.000 5.115.000 5.129.000 5.146.000 5.205.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 59.000 49.000 33.000 9.000 104.000
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0 38.000
Sum gjeld og egenkapital 5.170.000 5.164.000 5.162.000 5.155.000 5.347.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 64.000 61.000 55.000 210.000
Likviditetsgrad 1 34.5 6.5
Likviditetsgrad 2 34.5 0 0 0 6.6
Soliditet 98.8 99.1 99.4 99.8 97.3
Resultatgrad 89.4
Rentedekningsgrad 0.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.1 -0.3 -0.3 -1.2 3.2
Signatur
17.06.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex