Matrix Dental AS
Juridisk navn:  Matrix Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67589030
Skillingmarkvegen 108 Skillingmarkvegen 108 Fax: 67589032
2233 Vestmarka 2233 Vestmarka
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 882781682
Aksjekapital: 390.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/12/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inter Regnskap L Norum
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.19%
Resultat  
  
-43.88%
Egenkapital  
  
16.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.097.000 2.166.000 1.947.000 1.783.000 1.544.000
Resultat: 78.000 139.000 167.000 3.000 7.000
Egenkapital: 423.000 362.000 255.000 149.000 645.000
Regnskap for  Matrix Dental AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.097.000 2.166.000 1.947.000 1.783.000 1.544.000
Driftskostnader -1.993.000 -1.989.000 -1.757.000 -1.759.000 -1.507.000
Driftsresultat 105.000 176.000 191.000 24.000 38.000
Finansinntekter 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -31.000 -39.000 -26.000 -23.000 -33.000
Finans -27.000 -37.000 -24.000 -21.000 -31.000
Resultat før skatt 78.000 139.000 167.000 3.000 7.000
Skattekostnad -17.000 -32.000 -41.000 -1.000 -29.000
Årsresultat 61.000 107.000 126.000 1.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 0 13.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 865.000 891.000 611.000 693.000 1.019.000
Sum eiendeler 883.000 891.000 624.000 694.000 1.019.000
Sum opptjent egenkapital 393.000 332.000 225.000 119.000 255.000
Sum egenkapital 423.000 362.000 255.000 149.000 645.000
Sum langsiktig gjeld 129.000 149.000 42.000 50.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 331.000 380.000 326.000 495.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 883.000 891.000 623.000 694.000 1.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.097.000 2.166.000 1.947.000 1.783.000 1.544.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.097.000 2.166.000 1.947.000 1.783.000 1.544.000
Varekostnad -402.000 -500.000 -404.000 -348.000 -445.000
Lønninger -1.094.000 -1.133.000 -1.058.000 -990.000 -692.000
Avskrivning -4.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -493.000 -356.000 -295.000 -421.000 -370.000
Driftskostnader -1.993.000 -1.989.000 -1.757.000 -1.759.000 -1.507.000
Driftsresultat 105.000 176.000 191.000 24.000 38.000
Finansinntekter 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -31.000 -39.000 -26.000 -23.000 -33.000
Finans -27.000 -37.000 -24.000 -21.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -20.000 -137.000 0
Årsresultat 61.000 107.000 126.000 1.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 13.000 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 18.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 0 13.000 1.000 0
Varebeholdning 342.000 402.000 363.000 349.000 345.000
Kundefordringer 301.000 212.000 175.000 181.000 253.000
Andre fordringer 176.000 260.000 14.000 143.000 381.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 46.000 16.000 59.000 19.000 40.000
Sum omløpsmidler 865.000 891.000 611.000 693.000 1.019.000
Sum eiendeler 883.000 891.000 624.000 694.000 1.019.000
Sum opptjent egenkapital 393.000 332.000 225.000 119.000 255.000
Sum egenkapital 423.000 362.000 255.000 149.000 645.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 98.000 152.000 15.000 151.000 105.000
Sum langsiktig gjeld 129.000 149.000 42.000 50.000 47.000
Leverandørgjeld 64.000 49.000 54.000 63.000 92.000
Betalbar skatt 17.000 19.000 52.000 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 74.000 68.000 76.000 55.000 60.000
Utbytte 0 0 -20.000 -137.000 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 91.000 108.000 218.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 331.000 380.000 326.000 495.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 883.000 891.000 623.000 694.000 1.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 534.000 511.000 285.000 198.000 693.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3 1.9 1.4 3.1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 0.8 0.7 2.1
Soliditet 47.9 40.6 40.9 21.5 63.4
Resultatgrad 5 8.1 9.8 1.3 2.5
Rentedekningsgrad 3.4 4.5 7.3 1 1.2
Gjeldsgrad 1.1 1.5 1.4 3.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 12.3 2 3 3.7 3.9
Signatur
09.12.2011
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex