Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Matvarehuset As
Juridisk navn:  Matvarehuset As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40006499
Hallheimslien 12 Hallheimslien 12 Fax: 40006493
5184 Olsvik 5184 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988078263
Aksjekapital: 105.263 NOK
Antall ansatte: 63
Etableringsdato: 4/4/2005 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: v.i.p.home services as
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
56.07%
Resultat  
  
-248.44%
Egenkapital  
  
257.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 86.091.000 55.163.000 42.843.000 36.464.000 33.453.000
Resultat: -4.244.000 2.859.000 1.676.000 1.118.000 3.148.000
Egenkapital: 31.034.000 8.691.000 6.312.000 5.059.000 4.241.000
Regnskap for  Matvarehuset As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 86.091.000 55.163.000 42.843.000 36.464.000 33.453.000
Driftskostnader -90.058.000 -52.314.000 -41.184.000 -35.361.000 -30.326.000
Driftsresultat -3.967.000 2.850.000 1.660.000 1.104.000 3.127.000
Finansinntekter 19.000 15.000 15.000 14.000 21.000
Finanskostnader -296.000 -6.000 0 0 0
Finans -277.000 9.000 15.000 14.000 21.000
Resultat før skatt -4.244.000 2.859.000 1.676.000 1.118.000 3.148.000
Skattekostnad 1.768.000 -480.000 -423.000 -300.000 -851.000
Årsresultat -2.476.000 2.379.000 1.253.000 818.000 2.297.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.180.000 495.000 490.000 718.000 225.000
Sum omløpsmidler 35.889.000 16.226.000 11.282.000 8.697.000 9.263.000
Sum eiendeler 57.069.000 16.721.000 11.772.000 9.415.000 9.488.000
Sum opptjent egenkapital 11.742.000 8.441.000 6.062.000 4.809.000 3.991.000
Sum egenkapital 31.034.000 8.691.000 6.312.000 5.059.000 4.241.000
Sum langsiktig gjeld 677.000 13.000 18.000 44.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 25.358.000 8.018.000 5.443.000 4.312.000 5.209.000
Sum gjeld og egenkapital 57.069.000 16.722.000 11.773.000 9.415.000 9.487.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 85.262.000 54.656.000 42.425.000 36.020.000 32.961.000
Andre inntekter 828.000 507.000 419.000 444.000 492.000
Driftsinntekter 86.091.000 55.163.000 42.843.000 36.464.000 33.453.000
Varekostnad -41.056.000 -37.674.000 -28.950.000 -25.052.000 -23.469.000
Lønninger -23.993.000 -3.997.000 -3.292.000 -2.621.000 -2.287.000
Avskrivning -2.453.000 -206.000 -228.000 -170.000 -95.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.556.000 -10.437.000 -8.714.000 -7.518.000 -4.475.000
Driftskostnader -90.058.000 -52.314.000 -41.184.000 -35.361.000 -30.326.000
Driftsresultat -3.967.000 2.850.000 1.660.000 1.104.000 3.127.000
Finansinntekter 19.000 15.000 15.000 14.000 21.000
Finanskostnader -296.000 -6.000 0 0 0
Finans -277.000 9.000 15.000 14.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.476.000 2.379.000 1.253.000 818.000 2.297.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.147.000 495.000 490.000 718.000 225.000
Sum varige driftsmidler 21.147.000 495.000 490.000 718.000 225.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.180.000 495.000 490.000 718.000 225.000
Varebeholdning 5.153.000 0 0 0 0
Kundefordringer 14.479.000 11.467.000 4.742.000 3.912.000 6.290.000
Andre fordringer 14.604.000 1.894.000 729.000 587.000 177.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.653.000 2.865.000 5.811.000 4.197.000 2.796.000
Sum omløpsmidler 35.889.000 16.226.000 11.282.000 8.697.000 9.263.000
Sum eiendeler 57.069.000 16.721.000 11.772.000 9.415.000 9.488.000
Sum opptjent egenkapital 11.742.000 8.441.000 6.062.000 4.809.000 3.991.000
Sum egenkapital 31.034.000 8.691.000 6.312.000 5.059.000 4.241.000
Sum avsetninger til forpliktelser 677.000 13.000 18.000 44.000 37.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 677.000 13.000 18.000 44.000 37.000
Leverandørgjeld 6.376.000 7.239.000 4.435.000 3.470.000 3.883.000
Betalbar skatt 0 0 448.000 293.000 869.000
Skyldig offentlige avgifter 1.730.000 381.000 255.000 252.000 190.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.252.000 398.000 304.000 296.000 267.000
Sum kortsiktig gjeld 25.358.000 8.018.000 5.443.000 4.312.000 5.209.000
Sum gjeld og egenkapital 57.069.000 16.722.000 11.773.000 9.415.000 9.487.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.531.000 8.208.000 5.839.000 4.385.000 4.054.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2 2.1 2.0 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 2 2.1 2.1 1.8
Soliditet 54.4 5 53.6 53.7 44.7
Resultatgrad -4.6 5.2 3.9 3.0 9.3
Rentedekningsgrad -13.4 4
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.9 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet -6.9 17.1 14.2 11.9 33.2
Signatur
10.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex