Maura Frisørsenter AS
Juridisk navn:  Maura Frisørsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63993250
Sandholtgården Sandholtgården Fax:
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune:
Akershus Nannestad
Org.nr: 980731030
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 15.05.1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Roger Toftner
Utvikling:
Omsetning  
  
65,5%
Resultat  
  
683,33%
Egenkapital  
  
54%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 1.233.000 745.000 1.097.000 1.140.000 1.341.000
Resultat: 94.000 12.000 -32.000 38.000 11.000
Egenkapital: 154.000 100.000 98.000 130.000 123.000
Regnskap for  Maura Frisørsenter AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 1.233.000 745.000 1.097.000 1.140.000 1.341.000
Driftskostnader -1.139.000 -733.000 -1.129.000 -1.102.000 -1.329.000
Driftsresultat 94.000 11.000 -32.000 38.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 94.000 12.000 -32.000 38.000 11.000
Skattekostnad -20.000 0 0 -11.000 -4.000
Årsresultat 74.000 12.000 -32.000 27.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 355.000 226.000 265.000 308.000 356.000
Sum eiendeler 416.000 226.000 265.000 308.000 356.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 0 -2.000 30.000 23.000
Sum egenkapital 154.000 100.000 98.000 130.000 123.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 258.000 126.000 168.000 179.000 233.000
Sum gjeld og egenkapital 416.000 226.000 266.000 309.000 356.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.233.000 745.000 1.097.000 1.140.000 1.335.000
Andre inntekter 0 0 0 0 6.000
Driftsinntekter 1.233.000 745.000 1.097.000 1.140.000 1.341.000
Varekostnad -38.000 -95.000 -98.000 -110.000 -95.000
Lønninger -727.000 -324.000 -672.000 -669.000 -861.000
Avskrivning -6.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -368.000 -314.000 -359.000 -323.000 -373.000
Driftskostnader -1.139.000 -733.000 -1.129.000 -1.102.000 -1.329.000
Driftsresultat 94.000 11.000 -32.000 38.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -20.000 -9.000 0 -20.000 0
Årsresultat 74.000 12.000 -32.000 27.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 61.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 61.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 61.000 0 0 0 0
Varebeholdning 74.000 41.000 58.000 55.000 64.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 17.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 280.000 168.000 207.000 253.000 292.000
Sum omløpsmidler 355.000 226.000 265.000 308.000 356.000
Sum eiendeler 416.000 226.000 265.000 308.000 356.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 0 -2.000 30.000 23.000
Sum egenkapital 154.000 100.000 98.000 130.000 123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 10.000 29.000 14.000 12.000
Betalbar skatt 16.000 0 0 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 106.000 44.000 58.000 52.000 102.000
Utbytte -20.000 -9.000 0 -20.000 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 62.000 80.000 82.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 258.000 126.000 168.000 179.000 233.000
Sum gjeld og egenkapital 416.000 226.000 266.000 309.000 356.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 100.000 97.000 129.000 123.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.8 1.6 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 1.3 1.5 1.3
Soliditet 37.0 44.2 36.8 42.1 34.6
Resultatgrad 7.6 1.5 -2.9 3.3 0.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 1.3 1.7 1.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 22.6 4.9 -12.0 12.3 3.1
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2014
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2013
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex