Maura Frisørsenter AS
Juridisk navn:  Maura Frisørsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63993250
Sandholtgården Sandholtgården Fax:
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune:
Akershus Nannestad
Org.nr: 980731030
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 15.05.1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rr Regnskap & Råd As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,54%
Resultat  
  
-151,06%
Egenkapital  
  
-23,38%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 1.214.000 1.233.000 745.000 1.097.000 1.140.000
Resultat: -48.000 94.000 12.000 -32.000 38.000
Egenkapital: 118.000 154.000 100.000 98.000 130.000
Regnskap for  Maura Frisørsenter AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 1.214.000 1.233.000 745.000 1.097.000 1.140.000
Driftskostnader -1.262.000 -1.139.000 -733.000 -1.129.000 -1.102.000
Driftsresultat -48.000 94.000 11.000 -32.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -48.000 94.000 12.000 -32.000 38.000
Skattekostnad 11.000 -20.000 0 0 -11.000
Årsresultat -36.000 74.000 12.000 -32.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.000 61.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 252.000 355.000 226.000 265.000 308.000
Sum eiendeler 315.000 416.000 226.000 265.000 308.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 54.000 0 -2.000 30.000
Sum egenkapital 118.000 154.000 100.000 98.000 130.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 197.000 258.000 126.000 168.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 416.000 226.000 266.000 309.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.214.000 1.233.000 745.000 1.097.000 1.140.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.214.000 1.233.000 745.000 1.097.000 1.140.000
Varekostnad -107.000 -38.000 -95.000 -98.000 -110.000
Lønninger -807.000 -727.000 -324.000 -672.000 -669.000
Avskrivning -6.000 -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -342.000 -368.000 -314.000 -359.000 -323.000
Driftskostnader -1.262.000 -1.139.000 -733.000 -1.129.000 -1.102.000
Driftsresultat -48.000 94.000 11.000 -32.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -20.000 -9.000 0 -20.000
Årsresultat -36.000 74.000 12.000 -32.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 56.000 61.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 56.000 61.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 63.000 61.000 0 0 0
Varebeholdning 56.000 74.000 41.000 58.000 55.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 17.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 196.000 280.000 168.000 207.000 253.000
Sum omløpsmidler 252.000 355.000 226.000 265.000 308.000
Sum eiendeler 315.000 416.000 226.000 265.000 308.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 54.000 0 -2.000 30.000
Sum egenkapital 118.000 154.000 100.000 98.000 130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 13.000 10.000 29.000 14.000
Betalbar skatt 0 16.000 0 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 96.000 106.000 44.000 58.000 52.000
Utbytte 0 -20.000 -9.000 0 -20.000
Annen kortsiktig gjeld 89.000 104.000 62.000 80.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 197.000 258.000 126.000 168.000 179.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 416.000 226.000 266.000 309.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 55.000 97.000 100.000 97.000 129.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 1.8 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.5 1.3 1.5
Soliditet 37.5 37.0 44.2 36.8 42.1
Resultatgrad 7.6 1.5 -2.9 3.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 1.7 1.3 1.7 1.4
Total kapitalrentabilitet -15.2 22.6 4.9 -12.0 12.3
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2014
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex