Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maura Frisørsenter AS
Juridisk navn:  Maura Frisørsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63993250
Sandholtgården Sandholtgården Fax:
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune:
Akershus Nannestad
Org.nr: 980731030
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/15/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Roger Toftner
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.77%
Resultat  
  
-184.21%
Egenkapital  
  
-24.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 1.097.000 1.140.000 1.341.000 1.277.000 1.321.000
Resultat: -32.000 38.000 11.000 24.000 -27.000
Egenkapital: 98.000 130.000 123.000 116.000 98.000
Regnskap for  Maura Frisørsenter AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 1.097.000 1.140.000 1.341.000 1.277.000 1.321.000
Driftskostnader -1.129.000 -1.102.000 -1.329.000 -1.255.000 -1.348.000
Driftsresultat -32.000 38.000 11.000 23.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 0
Resultat før skatt -32.000 38.000 11.000 24.000 -27.000
Skattekostnad 0 -11.000 -4.000 -7.000 7.000
Årsresultat -32.000 27.000 7.000 17.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 4.000 5.000
Sum omløpsmidler 265.000 308.000 356.000 295.000 288.000
Sum eiendeler 265.000 308.000 356.000 299.000 293.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 30.000 23.000 16.000 -2.000
Sum egenkapital 98.000 130.000 123.000 116.000 98.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 168.000 179.000 233.000 183.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 309.000 356.000 299.000 292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.097.000 1.140.000 1.335.000 1.277.000 1.321.000
Andre inntekter 0 0 6.000 0 0
Driftsinntekter 1.097.000 1.140.000 1.341.000 1.277.000 1.321.000
Varekostnad -98.000 -110.000 -95.000 -114.000 -90.000
Lønninger -672.000 -669.000 -861.000 -768.000 -821.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -359.000 -323.000 -373.000 -373.000 -437.000
Driftskostnader -1.129.000 -1.102.000 -1.329.000 -1.255.000 -1.348.000
Driftsresultat -32.000 38.000 11.000 23.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -20.000 0 0 0
Årsresultat -32.000 27.000 7.000 17.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 4.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 4.000 5.000
Varebeholdning 58.000 55.000 64.000 42.000 43.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 207.000 253.000 292.000 253.000 236.000
Sum omløpsmidler 265.000 308.000 356.000 295.000 288.000
Sum eiendeler 265.000 308.000 356.000 299.000 293.000
Sum opptjent egenkapital -2.000 30.000 23.000 16.000 -2.000
Sum egenkapital 98.000 130.000 123.000 116.000 98.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 29.000 14.000 12.000 0 0
Betalbar skatt 0 11.000 0 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 58.000 52.000 102.000 86.000 109.000
Utbytte 0 -20.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 82.000 119.000 91.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 179.000 233.000 183.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 266.000 309.000 356.000 299.000 292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 129.000 123.000 112.000 94.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.5 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.3 1.4 1.3
Soliditet 36.8 42.1 34.6 38.8 33.6
Resultatgrad -2.9 3.3 0.8 1.8 -2.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 1.4 1.9 1.6 2.0
Total kapitalrentabilitet -12.0 12.3 3.1 8.0 -9.2
Signatur
07.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2012
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2011
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex