Maura Frisørsenter AS
Juridisk navn:  Maura Frisørsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63993250
Sandholtgården Sandholtgården Fax:
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune:
Akershus Nannestad
Org.nr: 980731030
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/15/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Roger Toftner
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.09%
Resultat  
  
137.5%
Egenkapital  
  
2.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 745.000 1.097.000 1.140.000 1.341.000 1.277.000
Resultat: 12.000 -32.000 38.000 11.000 24.000
Egenkapital: 100.000 98.000 130.000 123.000 116.000
Regnskap for  Maura Frisørsenter AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 745.000 1.097.000 1.140.000 1.341.000 1.277.000
Driftskostnader -733.000 -1.129.000 -1.102.000 -1.329.000 -1.255.000
Driftsresultat 11.000 -32.000 38.000 11.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 12.000 -32.000 38.000 11.000 24.000
Skattekostnad 0 0 -11.000 -4.000 -7.000
Årsresultat 12.000 -32.000 27.000 7.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 4.000
Sum omløpsmidler 226.000 265.000 308.000 356.000 295.000
Sum eiendeler 226.000 265.000 308.000 356.000 299.000
Sum opptjent egenkapital 0 -2.000 30.000 23.000 16.000
Sum egenkapital 100.000 98.000 130.000 123.000 116.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 126.000 168.000 179.000 233.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 266.000 309.000 356.000 299.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 745.000 1.097.000 1.140.000 1.335.000 1.277.000
Andre inntekter 0 0 0 6.000 0
Driftsinntekter 745.000 1.097.000 1.140.000 1.341.000 1.277.000
Varekostnad -95.000 -98.000 -110.000 -95.000 -114.000
Lønninger -324.000 -672.000 -669.000 -861.000 -768.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -314.000 -359.000 -323.000 -373.000 -373.000
Driftskostnader -733.000 -1.129.000 -1.102.000 -1.329.000 -1.255.000
Driftsresultat 11.000 -32.000 38.000 11.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -9.000 0 -20.000 0 0
Årsresultat 12.000 -32.000 27.000 7.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 4.000
Varebeholdning 41.000 58.000 55.000 64.000 42.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 17.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 168.000 207.000 253.000 292.000 253.000
Sum omløpsmidler 226.000 265.000 308.000 356.000 295.000
Sum eiendeler 226.000 265.000 308.000 356.000 299.000
Sum opptjent egenkapital 0 -2.000 30.000 23.000 16.000
Sum egenkapital 100.000 98.000 130.000 123.000 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 29.000 14.000 12.000 0
Betalbar skatt 0 0 11.000 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 44.000 58.000 52.000 102.000 86.000
Utbytte -9.000 0 -20.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 80.000 82.000 119.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 168.000 179.000 233.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 226.000 266.000 309.000 356.000 299.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 97.000 129.000 123.000 112.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.7 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.5 1.3 1.4
Soliditet 44.2 36.8 42.1 34.6 38.8
Resultatgrad 1.5 -2.9 3.3 0.8 1.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.7 1.4 1.9 1.6
Total kapitalrentabilitet 4.9 -12.0 12.3 3.1 8.0
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2013
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2012
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex