Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maura Frisørsenter AS
Juridisk navn:  Maura Frisørsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63993250
Sandholtgården Sandholtgården Fax:
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune:
Akershus Nannestad
Org.nr: 980731030
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/15/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Roger Toftner
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.99%
Resultat  
  
245.45%
Egenkapital  
  
5.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 1.140.000 1.341.000 1.277.000 1.321.000 1.214.000
Resultat: 38.000 11.000 24.000 -27.000 41.000
Egenkapital: 130.000 123.000 116.000 98.000 119.000
Regnskap for  Maura Frisørsenter AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 1.140.000 1.341.000 1.277.000 1.321.000 1.214.000
Driftskostnader -1.102.000 -1.329.000 -1.255.000 -1.348.000 -1.175.000
Driftsresultat 38.000 11.000 23.000 -27.000 40.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 2.000
Resultat før skatt 38.000 11.000 24.000 -27.000 41.000
Skattekostnad -11.000 -4.000 -7.000 7.000 -12.000
Årsresultat 27.000 7.000 17.000 -20.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 4.000 5.000 6.000
Sum omløpsmidler 308.000 356.000 295.000 288.000 309.000
Sum eiendeler 308.000 356.000 299.000 293.000 315.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 23.000 16.000 -2.000 19.000
Sum egenkapital 130.000 123.000 116.000 98.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 179.000 233.000 183.000 194.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 309.000 356.000 299.000 292.000 315.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.140.000 1.335.000 1.277.000 1.321.000 1.211.000
Andre inntekter 0 6.000 0 0 3.000
Driftsinntekter 1.140.000 1.341.000 1.277.000 1.321.000 1.214.000
Varekostnad -110.000 -95.000 -114.000 -90.000 -77.000
Lønninger -669.000 -861.000 -768.000 -821.000 -699.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -323.000 -373.000 -373.000 -437.000 -399.000
Driftskostnader -1.102.000 -1.329.000 -1.255.000 -1.348.000 -1.175.000
Driftsresultat 38.000 11.000 23.000 -27.000 40.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 0 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -20.000 0 0 0 -20.000
Årsresultat 27.000 7.000 17.000 -20.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 4.000 5.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 4.000 5.000 6.000
Varebeholdning 55.000 64.000 42.000 43.000 59.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 253.000 292.000 253.000 236.000 251.000
Sum omløpsmidler 308.000 356.000 295.000 288.000 309.000
Sum eiendeler 308.000 356.000 299.000 293.000 315.000
Sum opptjent egenkapital 30.000 23.000 16.000 -2.000 19.000
Sum egenkapital 130.000 123.000 116.000 98.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 12.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 11.000 0 6.000 0 10.000
Skyldig offentlige avgifter 52.000 102.000 86.000 109.000 85.000
Utbytte -20.000 0 0 0 -20.000
Annen kortsiktig gjeld 82.000 119.000 91.000 85.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 179.000 233.000 183.000 194.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 309.000 356.000 299.000 292.000 315.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.000 123.000 112.000 94.000 113.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.6 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.4 1.3 1.3
Soliditet 42.1 34.6 38.8 33.6 37.8
Resultatgrad 3.3 0.8 1.8 -2.0 3.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 1.9 1.6 2.0 1.6
Total kapitalrentabilitet 12.3 3.1 8.0 -9.2 13.3
Signatur
07.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2011
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex