Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maura Frisørsenter AS
Juridisk navn:  Maura Frisørsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63993250
Sandholtgården Sandholtgården Fax:
2032 Maura 2032 Maura
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 980731030
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/15/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktiva Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.57%
Resultat  
  
282.35%
Egenkapital  
  
38.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.360.000 1.230.000 1.214.000 1.233.000 745.000
Resultat: 65.000 17.000 -48.000 94.000 12.000
Egenkapital: 181.000 131.000 118.000 154.000 100.000
Regnskap for  Maura Frisørsenter AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.360.000 1.230.000 1.214.000 1.233.000 745.000
Driftskostnader -1.297.000 -1.214.000 -1.262.000 -1.139.000 -733.000
Driftsresultat 63.000 17.000 -48.000 94.000 11.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 65.000 17.000 -48.000 94.000 12.000
Skattekostnad -14.000 -4.000 11.000 -20.000 0
Årsresultat 51.000 12.000 -36.000 74.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 52.000 63.000 61.000 0
Sum omløpsmidler 350.000 257.000 252.000 355.000 226.000
Sum eiendeler 392.000 309.000 315.000 416.000 226.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 31.000 18.000 54.000 0
Sum egenkapital 181.000 131.000 118.000 154.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 207.000 179.000 197.000 258.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 392.000 310.000 315.000 416.000 226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.360.000 1.230.000 1.214.000 1.233.000 745.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.360.000 1.230.000 1.214.000 1.233.000 745.000
Varekostnad -52.000 -69.000 -107.000 -38.000 -95.000
Lønninger -853.000 -755.000 -807.000 -727.000 -324.000
Avskrivning -7.000 -7.000 -6.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -385.000 -383.000 -342.000 -368.000 -314.000
Driftskostnader -1.297.000 -1.214.000 -1.262.000 -1.139.000 -733.000
Driftsresultat 63.000 17.000 -48.000 94.000 11.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -20.000 -9.000
Årsresultat 51.000 12.000 -36.000 74.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 8.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 49.000 56.000 61.000 0
Sum varige driftsmidler 42.000 49.000 56.000 61.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.000 52.000 63.000 61.000 0
Varebeholdning 43.000 42.000 56.000 74.000 41.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 11.000 16.000 0 0 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 295.000 199.000 196.000 280.000 168.000
Sum omløpsmidler 350.000 257.000 252.000 355.000 226.000
Sum eiendeler 392.000 309.000 315.000 416.000 226.000
Sum opptjent egenkapital 81.000 31.000 18.000 54.000 0
Sum egenkapital 181.000 131.000 118.000 154.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 4.000 0
Leverandørgjeld 22.000 11.000 12.000 13.000 10.000
Betalbar skatt 7.000 0 0 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 95.000 94.000 96.000 106.000 44.000
Utbytte 0 0 0 -20.000 -9.000
Annen kortsiktig gjeld 83.000 74.000 89.000 104.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 179.000 197.000 258.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 392.000 310.000 315.000 416.000 226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 143.000 78.000 55.000 97.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1 1.1 1.5
Soliditet 46.2 42.3 37.5 37.0 44.2
Resultatgrad 4.6 1.4 7.6 1.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.7 1.7 1.3
Total kapitalrentabilitet 16.6 5.5 -15.2 22.6 4.9
Signatur
29.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex