Max Atv
Juridisk navn:  Max Atv
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67180988
Bjørkevegen 46 Bjørkevegen 46 Fax:
5700 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 987348798
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/8/2004
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
14.29%
Egenkapital  
  
-10.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2007 2006 2005
Omsetning: 0 0 50.000
Resultat: -6.000 -7.000 -50.000
Egenkapital: -63.000 -57.000 -50.000
Regnskap for  Max Atv
Resultat 2007 2006 2005
Driftsinntekter 0 0 50.000
Driftskostnader -6.000 -7.000 -101.000
Driftsresultat -6.000 -7.000 -50.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 -7.000 -50.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -6.000 -7.000 -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 58.000 83.000 101.000
Sum eiendeler 58.000 83.000 101.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -63.000 -57.000 -50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 121.000 140.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 58.000 83.000 102.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 0 0 50.000
Varekostnad 0 0 -43.000
Lønninger 0 3.000 -37.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -6.000 -10.000 -21.000
Driftskostnader -6.000 -7.000 -101.000
Driftsresultat -6.000 -7.000 -50.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -6.000 -7.000 -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 58.000 58.000 50.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000
Sum investeringer
Kasse, bank 0 25.000 50.000
Sum omløpsmidler 58.000 83.000 101.000
Sum eiendeler 58.000 83.000 101.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -63.000 -57.000 -50.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 121.000 140.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 140.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 58.000 83.000 102.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.000 -57.000 -51.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.4
Soliditet -108.6 -68.7 -49.0
Resultatgrad -100.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.9 -2.5 -3.0
Total kapitalrentabilitet -10.3 -8.4 -49.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2007
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2006
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex