Max Auto As
Juridisk navn:  Max Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67410147
Solheimveien 72 Solheimveien 72 Fax:
1473 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 914217938
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/16/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Plus Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.92%
Resultat  
  
66.91%
Egenkapital  
  
-18.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.640.000 25.884.000 25.969.000 18.875.000 1.566.000
Resultat: -318.000 -961.000 -762.000 156.000 -121.000
Egenkapital: -2.049.000 -1.732.000 -771.000 65.000 -58.000
Regnskap for  Max Auto As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.640.000 25.884.000 25.969.000 18.875.000 1.566.000
Driftskostnader -26.845.000 -26.665.000 -26.705.000 -18.719.000 -1.686.000
Driftsresultat -205.000 -781.000 -736.000 156.000 -121.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -113.000 -180.000 -26.000 0 0
Finans -113.000 -180.000 -26.000 1.000 0
Resultat før skatt -318.000 -961.000 -762.000 156.000 -121.000
Skattekostnad 0 0 -74.000 -33.000 33.000
Årsresultat -318.000 -961.000 -836.000 123.000 -88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 128.000 226.000 200.000 892.000 503.000
Sum omløpsmidler 2.190.000 2.672.000 4.440.000 2.326.000 904.000
Sum eiendeler 2.318.000 2.898.000 4.640.000 3.218.000 1.407.000
Sum opptjent egenkapital -2.079.000 -1.762.000 -801.000 35.000 -88.000
Sum egenkapital -2.049.000 -1.732.000 -771.000 65.000 -58.000
Sum langsiktig gjeld 3.750.000 3.977.000 1.573.000 0 1.465.000
Sum kortsiktig gjeld 617.000 652.000 3.838.000 3.153.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.318.000 2.897.000 4.640.000 3.218.000 1.407.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.900.000 25.005.000 25.449.000 18.286.000 1.566.000
Andre inntekter 740.000 879.000 520.000 589.000 0
Driftsinntekter 26.640.000 25.884.000 25.969.000 18.875.000 1.566.000
Varekostnad -24.925.000 -24.688.000 -23.605.000 -17.489.000 -1.474.000
Lønninger -1.034.000 -1.647.000 -812.000 -509.000 -2.000
Avskrivning -111.000 -34.000 -240.000 -30.000 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -775.000 -296.000 -2.048.000 -691.000 -180.000
Driftskostnader -26.845.000 -26.665.000 -26.705.000 -18.719.000 -1.686.000
Driftsresultat -205.000 -781.000 -736.000 156.000 -121.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -113.000 -180.000 -26.000 0 0
Finans -113.000 -180.000 -26.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -318.000 -961.000 -836.000 123.000 -88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 67.000 167.000 200.000 440.000 470.000
Sum Immatrielle midler 67.000 167.000 200.000 440.000 503.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 33.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.000 33.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 27.000 0 452.000 0
Sum anleggsmidler 128.000 226.000 200.000 892.000 503.000
Varebeholdning 1.526.000 2.162.000 2.797.000 1.862.000 805.000
Kundefordringer 520.000 399.000 739.000 259.000 0
Andre fordringer 8.000 0 848.000 127.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 136.000 111.000 57.000 78.000 67.000
Sum omløpsmidler 2.190.000 2.672.000 4.440.000 2.326.000 904.000
Sum eiendeler 2.318.000 2.898.000 4.640.000 3.218.000 1.407.000
Sum opptjent egenkapital -2.079.000 -1.762.000 -801.000 35.000 -88.000
Sum egenkapital -2.049.000 -1.732.000 -771.000 65.000 -58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.750.000 3.977.000 1.573.000 0 1.465.000
Leverandørgjeld 474.000 145.000 541.000 2.044.000 0
Betalbar skatt 0 0 74.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 253.000 40.000 30.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 254.000 3.183.000 1.079.000 0
Sum kortsiktig gjeld 617.000 652.000 3.838.000 3.153.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.318.000 2.897.000 4.640.000 3.218.000 1.407.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.573.000 2.020.000 602.000 -827.000 904.000
Likviditetsgrad 1 3.5 4.1 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.4 0.2 0.0
Soliditet -88.4 -59.8 -16.6 2.0 -4.1
Resultatgrad -0.8 -2.8 0.8 -7.7
Rentedekningsgrad -1.8 -4.3 -28.3
Gjeldsgrad -2.1 -2.7 48.5 -25.3
Total kapitalrentabilitet -8.8 -15.9 4.9 -8.6
Signatur
16.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex