Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Max Beauty As
Juridisk navn:  Max Beauty As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Austbøvegen 15B Austbøvegen 15B Fax:
5542 Karmsund 5542 Karmsund
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 916928114
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/10/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29.97%
Resultat  
  
-44.59%
Egenkapital  
  
20.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 850.000 654.000 380.000
Resultat: 87.000 157.000 237.000
Egenkapital: 390.000 323.000 204.000
Regnskap for  Max Beauty As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 850.000 654.000 380.000
Driftskostnader -756.000 -500.000 -144.000
Driftsresultat 94.000 155.000 237.000
Finansinntekter 2.000 6.000 0
Finanskostnader -9.000 -3.000 0
Finans -7.000 3.000 0
Resultat før skatt 87.000 157.000 237.000
Skattekostnad -20.000 -37.000 -58.000
Årsresultat 67.000 119.000 179.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 64.000 18.000
Sum omløpsmidler 526.000 446.000 269.000
Sum eiendeler 588.000 510.000 287.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 299.000 179.000
Sum egenkapital 390.000 323.000 204.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 198.000 183.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 587.000 510.000 286.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 850.000 654.000 380.000
Andre inntekter 0 0 1.000
Driftsinntekter 850.000 654.000 380.000
Varekostnad -485.000 -387.000 -106.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -4.000 -4.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -267.000 -109.000 -36.000
Driftskostnader -756.000 -500.000 -144.000
Driftsresultat 94.000 155.000 237.000
Finansinntekter 2.000 6.000 0
Finanskostnader -9.000 -3.000 0
Finans -7.000 3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 67.000 119.000 179.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 14.000 18.000
Sum varige driftsmidler 10.000 14.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 0
Sum anleggsmidler 62.000 64.000 18.000
Varebeholdning 296.000 129.000 30.000
Kundefordringer 164.000 139.000 126.000
Andre fordringer 42.000 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 25.000 86.000 111.000
Sum omløpsmidler 526.000 446.000 269.000
Sum eiendeler 588.000 510.000 287.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 299.000 179.000
Sum egenkapital 390.000 323.000 204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 2.000
Leverandørgjeld 137.000 127.000 0
Betalbar skatt 26.000 35.000 56.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 24.000 25.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 -4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 198.000 183.000 81.000
Sum gjeld og egenkapital 587.000 510.000 286.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 328.000 263.000 188.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.4 3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.7 3
Soliditet 66.3 63.3 71.1
Resultatgrad 11.1 23.7 62.4
Rentedekningsgrad 10.4 51.7
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 16.3 31.6 82.6
Signatur
23.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex