Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Max Betong Tranport AS
Juridisk navn:  Max Betong Tranport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62359101
Vasskjellvegen 3 Vasskjellvegen 3 Fax:
2320 Furnes 2320 Furnes
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 990471002
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fakta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
66.98%
Egenkapital  
  
-14.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 257.000 480.000 580.000 1.697.000
Resultat: -104.000 -315.000 -91.000 151.000 210.000
Egenkapital: 637.000 741.000 1.055.000 1.137.000 1.026.000
Regnskap for  Max Betong Tranport AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 257.000 480.000 580.000 1.697.000
Driftskostnader -103.000 -408.000 -569.000 -427.000 -1.488.000
Driftsresultat -103.000 -150.000 -89.000 152.000 210.000
Finansinntekter 2.000 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -165.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 1.000 -165.000 -3.000 -2.000 0
Resultat før skatt -104.000 -315.000 -91.000 151.000 210.000
Skattekostnad 0 0 9.000 -40.000 -62.000
Årsresultat -104.000 -315.000 -82.000 111.000 148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.000 105.000 838.000 87.000 106.000
Sum omløpsmidler 645.000 724.000 422.000 2.093.000 1.144.000
Sum eiendeler 729.000 829.000 1.260.000 2.180.000 1.250.000
Sum opptjent egenkapital 537.000 641.000 955.000 1.037.000 926.000
Sum egenkapital 637.000 741.000 1.055.000 1.137.000 1.026.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 9.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 88.000 204.000 1.033.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 729.000 829.000 1.259.000 2.179.000 1.250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 257.000 480.000 224.000 1.694.000
Andre inntekter 0 0 0 356.000 4.000
Driftsinntekter 0 257.000 480.000 580.000 1.697.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -208.000 -372.000 -219.000 -558.000
Avskrivning -20.000 -27.000 -3.000 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -83.000 -173.000 -194.000 -205.000 -927.000
Driftskostnader -103.000 -408.000 -569.000 -427.000 -1.488.000
Driftsresultat -103.000 -150.000 -89.000 152.000 210.000
Finansinntekter 2.000 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -1.000 -165.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 1.000 -165.000 -3.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -104.000 -315.000 -82.000 111.000 148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 64.000 85.000 0 3.000 6.000
Sum varige driftsmidler 64.000 85.000 0 3.000 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 838.000 84.000 100.000
Sum anleggsmidler 84.000 105.000 838.000 87.000 106.000
Varebeholdning 0 0 0 0 444.000
Kundefordringer 0 0 71.000 970.000 121.000
Andre fordringer 1.000 7.000 7.000 993.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 644.000 718.000 343.000 130.000 553.000
Sum omløpsmidler 645.000 724.000 422.000 2.093.000 1.144.000
Sum eiendeler 729.000 829.000 1.260.000 2.180.000 1.250.000
Sum opptjent egenkapital 537.000 641.000 955.000 1.037.000 926.000
Sum egenkapital 637.000 741.000 1.055.000 1.137.000 1.026.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 9.000 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 9.000 13.000
Leverandørgjeld 3.000 11.000 4.000 10.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 44.000 65.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 2.000 68.000 193.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 75.000 133.000 787.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 88.000 204.000 1.033.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 729.000 829.000 1.259.000 2.179.000 1.250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 553.000 636.000 218.000 1.060.000 933.000
Likviditetsgrad 1 7 8.2 2.1 2.0 5.4
Likviditetsgrad 2 7 8.2 2.1 2.1 3.4
Soliditet 87.4 89.4 83.8 52.2 82.1
Resultatgrad -58.4 -18.5 26.2 12.4
Rentedekningsgrad -0.9 -29.7 51.0 71.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.9 0.2
Total kapitalrentabilitet -13.9 -18.1 -7.1 7.0 17.0
Signatur
10.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex