Max Blomster As
Juridisk navn:  Max Blomster As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93212280
Austadveien 83 Austadveien 83 Fax:
3034 Drammen 3034 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 916020791
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/22/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ac Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.65%
Resultat  
  
-85.65%
Egenkapital  
  
31.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.505.000 5.099.000 5.838.000 1.084.000
Resultat: 69.000 481.000 -244.000 -136.000
Egenkapital: 225.000 171.000 -194.000 -8.000
Regnskap for  Max Blomster As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.505.000 5.099.000 5.838.000 1.084.000
Driftskostnader -4.436.000 -4.619.000 -6.084.000 -1.220.000
Driftsresultat 69.000 481.000 -245.000 -136.000
Finansinntekter 0 0 3.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 2.000 0
Resultat før skatt 69.000 481.000 -244.000 -136.000
Skattekostnad -15.000 -115.000 57.000 34.000
Årsresultat 54.000 365.000 -186.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 30.000 91.000 34.000
Sum omløpsmidler 396.000 499.000 654.000 101.000
Sum eiendeler 419.000 529.000 745.000 135.000
Sum opptjent egenkapital 131.000 77.000 -289.000 -102.000
Sum egenkapital 225.000 171.000 -194.000 -8.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 194.000 357.000 939.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 529.000 744.000 135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.505.000 5.015.000 5.838.000 1.084.000
Andre inntekter 0 84.000 0 0
Driftsinntekter 4.505.000 5.099.000 5.838.000 1.084.000
Varekostnad -3.378.000 -3.640.000 -4.665.000 -972.000
Lønninger -621.000 -480.000 -655.000 -96.000
Avskrivning -7.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -430.000 -496.000 -764.000 -152.000
Driftskostnader -4.436.000 -4.619.000 -6.084.000 -1.220.000
Driftsresultat 69.000 481.000 -245.000 -136.000
Finansinntekter 0 0 3.000 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 54.000 365.000 -186.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 91.000 34.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 30.000 0 0
Sum varige driftsmidler 23.000 30.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 30.000 91.000 34.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 336.000 342.000 274.000 8.000
Andre fordringer 26.000 62.000 21.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 95.000 359.000 74.000
Sum omløpsmidler 396.000 499.000 654.000 101.000
Sum eiendeler 419.000 529.000 745.000 135.000
Sum opptjent egenkapital 131.000 77.000 -289.000 -102.000
Sum egenkapital 225.000 171.000 -194.000 -8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 44.000 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0
Leverandørgjeld 33.000 166.000 679.000 59.000
Betalbar skatt 16.000 23.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 41.000 45.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 127.000 171.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 194.000 357.000 939.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 419.000 529.000 744.000 135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 202.000 142.000 -285.000 -42.000
Likviditetsgrad 1 2 1.4 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 2 1.4 0.7 0.8
Soliditet 53.7 32.3 -5.9
Resultatgrad 1.5 9.4 -4.2 -12.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 2.1 -4.8 -17.9
Total kapitalrentabilitet 16.5 90.9 -32.5 -100.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex