Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Max Bygg As
Juridisk navn:  Max Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93884500
Postboks 125 Hernesveien 19 Fax:
8001 Bodø 8003 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 998616867
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/11/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-89.98%
Resultat  
  
96.19%
Egenkapital  
  
-7.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 123.000 1.227.000 1.760.000 1.990.000 984.000
Resultat: -14.000 -367.000 57.000 -131.000 -58.000
Egenkapital: -206.000 -192.000 175.000 119.000 217.000
Regnskap for  Max Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 123.000 1.227.000 1.760.000 1.990.000 984.000
Driftskostnader -138.000 -1.587.000 -1.703.000 -2.122.000 -1.037.000
Driftsresultat -14.000 -359.000 56.000 -133.000 -53.000
Finansinntekter 0 2.000 0 3.000 1.000
Finanskostnader 0 -10.000 0 -1.000 -5.000
Finans 0 -8.000 0 2.000 -4.000
Resultat før skatt -14.000 -367.000 57.000 -131.000 -58.000
Skattekostnad 0 0 0 0 5.000
Årsresultat -14.000 -367.000 57.000 -131.000 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 20.000 48.000 76.000 104.000
Sum omløpsmidler 278.000 117.000 598.000 401.000 278.000
Sum eiendeler 278.000 137.000 646.000 477.000 382.000
Sum opptjent egenkapital -236.000 -222.000 145.000 89.000 187.000
Sum egenkapital -206.000 -192.000 175.000 119.000 217.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 483.000 328.000 471.000 358.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 277.000 136.000 646.000 477.000 382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 123.000 1.257.000 1.778.000 1.940.000 984.000
Andre inntekter 0 -30.000 -18.000 50.000 0
Driftsinntekter 123.000 1.227.000 1.760.000 1.990.000 984.000
Varekostnad -37.000 -428.000 -68.000 -153.000 -56.000
Lønninger -88.000 -877.000 -1.453.000 -1.617.000 -823.000
Avskrivning 0 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
Nedskrivning -20.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader 7.000 -254.000 -154.000 -324.000 -130.000
Driftskostnader -138.000 -1.587.000 -1.703.000 -2.122.000 -1.037.000
Driftsresultat -14.000 -359.000 56.000 -133.000 -53.000
Finansinntekter 0 2.000 0 3.000 1.000
Finanskostnader 0 -10.000 0 -1.000 -5.000
Finans 0 -8.000 0 2.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -367.000 57.000 -131.000 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 20.000 48.000 76.000 104.000
Sum varige driftsmidler 0 20.000 48.000 76.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 20.000 48.000 76.000 104.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 202.000 115.000 390.000 167.000 209.000
Andre fordringer 74.000 0 13.000 50.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 195.000 184.000 68.000
Sum omløpsmidler 278.000 117.000 598.000 401.000 278.000
Sum eiendeler 278.000 137.000 646.000 477.000 382.000
Sum opptjent egenkapital -236.000 -222.000 145.000 89.000 187.000
Sum egenkapital -206.000 -192.000 175.000 119.000 217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 84.000 9.000 9.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 31.000 241.000 57.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 408.000 213.000 220.000 292.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 483.000 328.000 471.000 358.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 277.000 136.000 646.000 477.000 382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -205.000 -211.000 127.000 43.000 113.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 1.3 1.1 1.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 1.3 1.2 1.7
Soliditet -74.4 -141.2 27.1 24.9 56.8
Resultatgrad -11.4 -29.3 3.2 -6.7 -5.4
Rentedekningsgrad -35.9 -130.0 -10.4
Gjeldsgrad -2.3 -1.7 2.7 3.0 0.8
Total kapitalrentabilitet -5.1 -262.5 8.7 -27.3 -13.6
Signatur
16.07.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex