Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Max Caravan As
Juridisk navn:  Max Caravan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Svinesundsveien 325 Svinesundsveien 325 Fax:
1788 Halden 1788 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 920058116
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/17/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Tran Revisjon As
Regnskapsfører: Tema Regnskap Øst As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-3090.91%
Egenkapital  
  
-1847.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.596.000 0
Resultat: -351.000 -11.000
Egenkapital: -332.000 19.000
Regnskap for  Max Caravan As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.596.000 0
Driftskostnader -2.841.000 -11.000
Driftsresultat -245.000 -11.000
Finansinntekter -23.000 0
Finanskostnader -83.000 0
Finans -106.000 0
Resultat før skatt -351.000 -11.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -351.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 518.000 0
Sum omløpsmidler 2.470.000 41.000
Sum eiendeler 2.988.000 41.000
Sum opptjent egenkapital -362.000 -11.000
Sum egenkapital -332.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 663.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.658.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 2.989.000 41.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.596.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.596.000 0
Varekostnad -2.437.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -68.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -336.000 -11.000
Driftskostnader -2.841.000 -11.000
Driftsresultat -245.000 -11.000
Finansinntekter -23.000 0
Finanskostnader -83.000 0
Finans -106.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -351.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 518.000 0
Sum varige driftsmidler 518.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 518.000 0
Varebeholdning 2.206.000 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 39.000 11.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 225.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.470.000 41.000
Sum eiendeler 2.988.000 41.000
Sum opptjent egenkapital -362.000 -11.000
Sum egenkapital -332.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 663.000 0
Leverandørgjeld 2.435.000 22.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 223.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.658.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 2.989.000 41.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -188.000 19.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.9
Likviditetsgrad 2 0.1 1.9
Soliditet -11.1 46.3
Resultatgrad -9.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2
Total kapitalrentabilitet -26.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex