Max Consulting As
Juridisk navn:  Max Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97955555
Bruksgata 21 Bruksgata 21 Fax:
3320 Vestfossen 3320 Vestfossen
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 915814573
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 8/16/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
77.78%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -2.000 -9.000 -29.000
Egenkapital: 0 2.000 11.000
Regnskap for  Max Consulting As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -9.000 -7.000
Driftsresultat -2.000 -9.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -22.000
Finans 0 0 -22.000
Resultat før skatt -2.000 -9.000 -29.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -2.000 -9.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 48.000 52.000
Sum omløpsmidler 0 0 1.000
Sum eiendeler 48.000 48.000 53.000
Sum opptjent egenkapital -40.000 -38.000 -29.000
Sum egenkapital 0 2.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48.000 46.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 48.000 53.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -9.000 -7.000
Driftskostnader -2.000 -9.000 -7.000
Driftsresultat -2.000 -9.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -22.000
Finans 0 0 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.000 -9.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 48.000 52.000
Sum anleggsmidler 48.000 48.000 52.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 1.000
Sum omløpsmidler 0 0 1.000
Sum eiendeler 48.000 48.000 53.000
Sum opptjent egenkapital -40.000 -38.000 -29.000
Sum egenkapital 0 2.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 48.000 46.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 48.000 46.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 48.000 48.000 53.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -48.000 -46.000 -41.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1
Soliditet 0 4.2 20.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 2 3.8
Total kapitalrentabilitet -4.2 -18.8 -13.2
Signatur
19.03.2019
Prokurister
03.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex