Max Dialog As
Juridisk navn:  Max Dialog As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32223222
C/O Advokatfirmaet Finn As Postboks 265 Skaret Fax:
9483 Harstad 9450 Hamnvik
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Ibestad
Org.nr: 999607454
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/15/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.3%
Resultat  
  
1040.91%
Egenkapital  
  
39.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.562.000 6.726.000 9.368.000 6.274.000 5.574.000
Resultat: 828.000 -88.000 625.000 873.000 565.000
Egenkapital: 2.271.000 1.633.000 1.800.000 1.333.000 696.000
Regnskap for  Max Dialog As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.562.000 6.726.000 9.368.000 6.274.000 5.574.000
Driftskostnader -7.736.000 -6.801.000 -8.701.000 -5.382.000 -5.013.000
Driftsresultat 826.000 -74.000 667.000 893.000 561.000
Finansinntekter 23.000 11.000 14.000 16.000 23.000
Finanskostnader -21.000 -24.000 -55.000 -37.000 -19.000
Finans 2.000 -13.000 -41.000 -21.000 4.000
Resultat før skatt 828.000 -88.000 625.000 873.000 565.000
Skattekostnad -190.000 21.000 -158.000 -236.000 -154.000
Årsresultat 638.000 -68.000 468.000 637.000 411.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.396.000 1.503.000 1.429.000 1.340.000 1.106.000
Sum omløpsmidler 2.272.000 1.510.000 2.407.000 1.803.000 899.000
Sum eiendeler 3.668.000 3.013.000 3.836.000 3.143.000 2.005.000
Sum opptjent egenkapital 2.241.000 1.603.000 1.770.000 1.303.000 666.000
Sum egenkapital 2.271.000 1.633.000 1.800.000 1.333.000 696.000
Sum langsiktig gjeld 460.000 503.000 597.000 642.000 666.000
Sum kortsiktig gjeld 937.000 878.000 1.439.000 1.169.000 643.000
Sum gjeld og egenkapital 3.668.000 3.014.000 3.836.000 3.144.000 2.005.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.561.000 6.690.000 9.288.000 6.196.000 5.567.000
Andre inntekter 0 36.000 80.000 78.000 7.000
Driftsinntekter 8.562.000 6.726.000 9.368.000 6.274.000 5.574.000
Varekostnad -4.064.000 -3.060.000 -4.203.000 -2.447.000 -1.152.000
Lønninger -546.000 -949.000 -609.000 -666.000 -465.000
Avskrivning -133.000 -121.000 -72.000 -23.000 -9.000
Nedskrivning 0 -33.000 0 0 0
Andre driftskostnader -2.993.000 -2.638.000 -3.817.000 -2.246.000 -3.387.000
Driftskostnader -7.736.000 -6.801.000 -8.701.000 -5.382.000 -5.013.000
Driftsresultat 826.000 -74.000 667.000 893.000 561.000
Finansinntekter 23.000 11.000 14.000 16.000 23.000
Finanskostnader -21.000 -24.000 -55.000 -37.000 -19.000
Finans 2.000 -13.000 -41.000 -21.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Årsresultat 638.000 -68.000 468.000 637.000 411.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 33.000 14.000 14.000
Fast eiendom 1.182.000 1.161.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 214.000 321.000 340.000 269.000 57.000
Sum varige driftsmidler 1.396.000 1.482.000 1.375.000 1.304.000 1.091.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 21.000 21.000 21.000 0
Sum anleggsmidler 1.396.000 1.503.000 1.429.000 1.340.000 1.106.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 664.000 630.000 474.000 706.000 198.000
Andre fordringer 1.000 17.000 0 0 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.607.000 863.000 1.933.000 1.097.000 641.000
Sum omløpsmidler 2.272.000 1.510.000 2.407.000 1.803.000 899.000
Sum eiendeler 3.668.000 3.013.000 3.836.000 3.143.000 2.005.000
Sum opptjent egenkapital 2.241.000 1.603.000 1.770.000 1.303.000 666.000
Sum egenkapital 2.271.000 1.633.000 1.800.000 1.333.000 696.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 21.000 22.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt -5.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 460.000 503.000 597.000 642.000 666.000
Leverandørgjeld 467.000 562.000 764.000 527.000 397.000
Betalbar skatt 190.000 0 159.000 217.000 152.000
Skyldig offentlige avgifter 228.000 201.000 214.000 153.000 27.000
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 114.000 303.000 272.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 937.000 878.000 1.439.000 1.169.000 643.000
Sum gjeld og egenkapital 3.668.000 3.014.000 3.836.000 3.144.000 2.005.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.335.000 632.000 968.000 634.000 256.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.7 1.7 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 2.4 1.7 1.7 1.6 1.4
Soliditet 61.9 54.2 46.9 42.4 34.7
Resultatgrad 9.6 -1.1 7.1 14.2 10.1
Rentedekningsgrad 39.3 -3.1 12.1 24.6 30.7
Gjeldsgrad 0.6 0.8 1.1 1.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 23.1 -2.1 17.8 28.9 29.1
Signatur
15.12.2014
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.06.2014
PROKURA
HANSEN KARIANNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex