Max Distribution Norge
Juridisk navn:  Max Distribution Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Matris Eiendom Mathias Blilies Veg 9 C/O Matris Eiendom Mathias Blilies Veg 9 Fax:
2843 Eina 2843 Eina
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Toten
Org.nr: 994754483
Aksjekapital: 194.000 NOK
Etableringsdato: 11/18/2009
Foretakstype: NUF
Revisor: Enter Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
172.73%
Resultat  
  
-107.81%
Egenkapital  
  
0.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 13.901.000 5.097.000 4.832.000 3.563.000 2.204.000
Resultat: -21.000 269.000 603.000 356.000 335.000
Egenkapital: 1.123.000 1.117.000 923.000 483.000 216.000
Regnskap for  Max Distribution Norge
Resultat 2019 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 13.901.000 5.097.000 4.832.000 3.563.000 2.204.000
Driftskostnader -13.924.000 -4.827.000 -4.229.000 -3.204.000 -1.869.000
Driftsresultat -23.000 270.000 603.000 358.000 335.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -2.000 0
Finans 2.000 -1.000 0 -2.000 0
Resultat før skatt -21.000 269.000 603.000 356.000 335.000
Skattekostnad -8.000 -76.000 -163.000 -89.000 -94.000
Årsresultat -29.000 194.000 440.000 267.000 241.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.608.000 1.359.000 1.165.000 678.000 405.000
Sum eiendeler 1.618.000 1.359.000 1.165.000 678.000 405.000
Sum opptjent egenkapital 1.123.000 0 0 0 216.000
Sum egenkapital 1.123.000 1.117.000 923.000 483.000 216.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 495.000 242.000 242.000 195.000 189.000
Sum gjeld og egenkapital 1.618.000 1.359.000 1.165.000 678.000 405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.901.000 5.097.000 4.832.000 3.563.000 2.204.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.901.000 5.097.000 4.832.000 3.563.000 2.204.000
Varekostnad -11.412.000 -4.122.000 -3.493.000 -3.204.000 -1.402.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.512.000 -705.000 -736.000 0 -467.000
Driftskostnader -13.924.000 -4.827.000 -4.229.000 -3.204.000 -1.869.000
Driftsresultat -23.000 270.000 603.000 358.000 335.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -2.000 0
Finans 2.000 -1.000 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 194.000 440.000 267.000 241.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 825.000 128.000 31.000 105.000 80.000
Andre fordringer 2.000 284.000 615.000 42.000 284.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 782.000 947.000 520.000 244.000 42.000
Sum omløpsmidler 1.608.000 1.359.000 1.165.000 678.000 405.000
Sum eiendeler 1.618.000 1.359.000 1.165.000 678.000 405.000
Sum opptjent egenkapital 1.123.000 0 0 0 216.000
Sum egenkapital 1.123.000 1.117.000 923.000 483.000 216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 128.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 82.000 0 0 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 96.000 0
Skyldig offentlige avgifter 342.000 76.000 163.000 0 94.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 85.000 79.000 99.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 495.000 242.000 242.000 195.000 189.000
Sum gjeld og egenkapital 1.618.000 1.359.000 1.165.000 678.000 405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.113.000 1.117.000 923.000 483.000 216.000
Likviditetsgrad 1 3.2 5.6 4.8 3.5 2.1
Likviditetsgrad 2 3.2 5.6 4.9 3.5 2.2
Soliditet 69.4 82.2 79.2 71.2 53.3
Resultatgrad -0.2 5.3 12.5 10.0 15.2
Rentedekningsgrad 2 179.0
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.3 0.4 0.9
Total kapitalrentabilitet -1.3 19.9 51.8 52.8 82.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex