Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Max Effect As
Juridisk navn:  Max Effect As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47905493
Jon Lilletuns Vei 3 Industritoppen 26 Fax:
4879 Grimstad 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 914543142
Aksjekapital: 850.000 NOK
Etableringsdato: 10/6/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-80.05%
Resultat  
  
-1500%
Egenkapital  
  
-40.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 149.000 747.000 164.000 0
Resultat: -308.000 22.000 37.000 -124.000
Egenkapital: 450.000 759.000 737.000 700.000
Regnskap for  Max Effect As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 149.000 747.000 164.000 0
Driftskostnader -458.000 -725.000 -127.000 -124.000
Driftsresultat -309.000 23.000 37.000 -124.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -308.000 22.000 37.000 -124.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -308.000 22.000 37.000 -124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 390.000 538.000 686.000 714.000
Sum omløpsmidler 64.000 408.000 137.000 86.000
Sum eiendeler 454.000 946.000 823.000 800.000
Sum opptjent egenkapital -400.000 -65.000 -87.000 -124.000
Sum egenkapital 450.000 759.000 737.000 700.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 187.000 86.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 454.000 946.000 823.000 800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 149.000 634.000 52.000 0
Andre inntekter 0 113.000 112.000 0
Driftsinntekter 149.000 747.000 164.000 0
Varekostnad -195.000 -307.000 -21.000 0
Lønninger 0 -1.000 -1.000 -3.000
Avskrivning -148.000 -148.000 -28.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -115.000 -269.000 -77.000 -95.000
Driftskostnader -458.000 -725.000 -127.000 -124.000
Driftsresultat -309.000 23.000 37.000 -124.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -308.000 22.000 37.000 -124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 360.000 480.000 600.000 600.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 58.000 86.000 114.000
Sum varige driftsmidler 30.000 58.000 86.000 114.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 390.000 538.000 686.000 714.000
Varebeholdning 36.000 109.000 7.000 0
Kundefordringer 16.000 166.000 3.000 0
Andre fordringer 8.000 33.000 121.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 101.000 6.000 86.000
Sum omløpsmidler 64.000 408.000 137.000 86.000
Sum eiendeler 454.000 946.000 823.000 800.000
Sum opptjent egenkapital -400.000 -65.000 -87.000 -124.000
Sum egenkapital 450.000 759.000 737.000 700.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 139.000 49.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 36.000 1.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 13.000 37.000 88.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 187.000 86.000 100.000
Sum gjeld og egenkapital 454.000 946.000 823.000 800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 221.000 51.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 1 2.2 1.6 0.9
Likviditetsgrad 2 7 1.6 1.5 0.9
Soliditet 99.1 80.2 89.6 87.5
Resultatgrad -207.4 3.1 22.6
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -68.1 2.5 4.5 -15.5
Signatur
04.09.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex