Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maxeta AS
Juridisk navn:  Maxeta AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35914000
Amtmand Aalls Gate 89 Amtmand Aalls Gate 89 Fax: 35914010
3716 Skien 3716 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 864425402
Aksjekapital: 3.600.000 NOK
Antall ansatte: 48
Etableringsdato: 7/1/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Johre Revisjon
Utvikling:
Omsetning  
  
12.52%
Resultat  
  
10.79%
Egenkapital  
  
23.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 126.845.000 112.735.000 114.194.000 90.563.000 96.315.000
Resultat: 9.922.000 8.956.000 10.665.000 3.931.000 5.547.000
Egenkapital: 16.537.000 13.353.000 12.345.000 11.717.000 11.878.000
Regnskap for  Maxeta AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 126.845.000 112.735.000 114.194.000 90.563.000 96.315.000
Driftskostnader -116.793.000 -103.840.000 -103.706.000 -86.670.000 -90.461.000
Driftsresultat 10.051.000 8.895.000 10.489.000 3.893.000 5.854.000
Finansinntekter 748.000 797.000 621.000 820.000 550.000
Finanskostnader -877.000 -736.000 -444.000 -782.000 -857.000
Finans -129.000 61.000 177.000 38.000 -307.000
Resultat før skatt 9.922.000 8.956.000 10.665.000 3.931.000 5.547.000
Skattekostnad -1.902.000 -2.076.000 -2.576.000 -978.000 -1.507.000
Årsresultat 8.020.000 6.879.000 8.088.000 2.953.000 4.041.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 733.000 866.000 713.000 760.000 1.483.000
Sum omløpsmidler 49.059.000 41.070.000 40.178.000 34.843.000 34.144.000
Sum eiendeler 49.792.000 41.936.000 40.891.000 35.603.000 35.627.000
Sum opptjent egenkapital 12.937.000 9.753.000 8.745.000 8.117.000 8.278.000
Sum egenkapital 16.537.000 13.353.000 12.345.000 11.717.000 11.878.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 102.000
Sum kortsiktig gjeld 33.255.000 28.583.000 28.546.000 23.886.000 23.647.000
Sum gjeld og egenkapital 49.792.000 41.936.000 40.891.000 35.603.000 35.627.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 126.845.000 111.540.000 113.109.000 90.523.000 96.074.000
Andre inntekter 0 1.195.000 1.085.000 40.000 241.000
Driftsinntekter 126.845.000 112.735.000 114.194.000 90.563.000 96.315.000
Varekostnad -71.046.000 -59.777.000 -63.452.000 -45.262.000 -50.470.000
Lønninger -31.167.000 -29.878.000 -27.304.000 -26.770.000 -28.389.000
Avskrivning -174.000 -316.000 -506.000 -223.000 -215.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.406.000 -13.832.000 -13.659.000 -12.698.000 -13.232.000
Driftskostnader -116.793.000 -103.840.000 -103.706.000 -86.670.000 -90.461.000
Driftsresultat 10.051.000 8.895.000 10.489.000 3.893.000 5.854.000
Finansinntekter 748.000 797.000 621.000 820.000 550.000
Finanskostnader -877.000 -736.000 -444.000 -782.000 -857.000
Finans -129.000 61.000 177.000 38.000 -307.000
Konsernbidrag -4.836.000 0 -7.600.000 -2.925.000 -4.198.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.020.000 6.879.000 8.088.000 2.953.000 4.041.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 169.000 116.000 101.000 37.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 483.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 657.000 566.000 691.000 1.009.000
Sum varige driftsmidler 483.000 657.000 566.000 691.000 1.009.000
Sum finansielle anleggsmidler 81.000 93.000 46.000 33.000 474.000
Sum anleggsmidler 733.000 866.000 713.000 760.000 1.483.000
Varebeholdning 16.846.000 16.802.000 16.039.000 14.888.000 17.036.000
Kundefordringer 20.105.000 18.635.000 15.193.000 15.323.000 13.665.000
Andre fordringer 1.681.000 357.000 607.000 779.000 450.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.203.000 1.004.000 1.079.000 864.000 500.000
Sum omløpsmidler 49.059.000 41.070.000 40.178.000 34.843.000 34.144.000
Sum eiendeler 49.792.000 41.936.000 40.891.000 35.603.000 35.627.000
Sum opptjent egenkapital 12.937.000 9.753.000 8.745.000 8.117.000 8.278.000
Sum egenkapital 16.537.000 13.353.000 12.345.000 11.717.000 11.878.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 102.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.200.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 102.000
Leverandørgjeld 16.471.000 12.562.000 11.769.000 8.325.000 9.013.000
Betalbar skatt 906.000 424.000 340.000 198.000 102.000
Skyldig offentlige avgifter 4.459.000 3.345.000 3.056.000 3.438.000 2.677.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.219.000 4.752.000 3.381.000 8.024.000 6.105.000
Sum kortsiktig gjeld 33.255.000 28.583.000 28.546.000 23.886.000 23.647.000
Sum gjeld og egenkapital 49.792.000 41.936.000 40.891.000 35.603.000 35.627.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.804.000 12.487.000 11.632.000 10.957.000 10.497.000
Likviditetsgrad 1 1 1.4 1.4 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1 0.8 0.8 0.8 0.8
Soliditet 33.2 31.8 30.2 32.9 33.3
Resultatgrad 7.9 7.9 9.2 4.3 6.1
Rentedekningsgrad 11.5 12.1 23.6 5 7.5
Gjeldsgrad 2 2.1 2.3 2 2.0
Total kapitalrentabilitet 21.7 23.1 27.2 13.2 18.0
Signatur
17.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex