Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maxilla Protetikk AS
Juridisk navn:  Maxilla Protetikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35535116
Postboks 244 Byfogd Paus Gate 10 Fax: 35535117
3701 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 982978149
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/15/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solvang Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.61%
Resultat  
  
138.57%
Egenkapital  
  
207.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 877.000 1.027.000 1.053.000 1.081.000 1.343.000
Resultat: 27.000 -70.000 35.000 -51.000 73.000
Egenkapital: 40.000 13.000 83.000 47.000 168.000
Regnskap for  Maxilla Protetikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 877.000 1.027.000 1.053.000 1.081.000 1.343.000
Driftskostnader -850.000 -1.097.000 -1.018.000 -1.132.000 -1.269.000
Driftsresultat 27.000 -70.000 35.000 -51.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 27.000 -70.000 35.000 -51.000 73.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -37.000
Årsresultat 27.000 -70.000 35.000 -51.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 157.000 157.000 224.000 214.000 339.000
Sum eiendeler 170.000 157.000 224.000 214.000 339.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 -17.000 53.000 17.000 68.000
Sum egenkapital 40.000 13.000 83.000 47.000 168.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 130.000 144.000 142.000 167.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 170.000 157.000 225.000 214.000 339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 877.000 1.027.000 1.053.000 1.081.000 1.343.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 877.000 1.027.000 1.053.000 1.081.000 1.343.000
Varekostnad -108.000 -130.000 -178.000 -178.000 -197.000
Lønninger -564.000 -713.000 -618.000 -689.000 -762.000
Avskrivning -3.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -175.000 -254.000 -222.000 -265.000 -310.000
Driftskostnader -850.000 -1.097.000 -1.018.000 -1.132.000 -1.269.000
Driftsresultat 27.000 -70.000 35.000 -51.000 73.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 -70.000 35.000 -51.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 0 0 0 0
Varebeholdning 5.000 5.000 4.000 5.000 6.000
Kundefordringer 34.000 75.000 80.000 98.000 94.000
Andre fordringer 11.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 107.000 77.000 140.000 111.000 239.000
Sum omløpsmidler 157.000 157.000 224.000 214.000 339.000
Sum eiendeler 170.000 157.000 224.000 214.000 339.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 -17.000 53.000 17.000 68.000
Sum egenkapital 40.000 13.000 83.000 47.000 168.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 0 2.000 20.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 60.000 56.000 54.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 84.000 83.000 93.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 130.000 144.000 142.000 167.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 170.000 157.000 225.000 214.000 339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 13.000 82.000 47.000 168.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.6 1.3 2.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.5 1.3 2.0
Soliditet 23.5 8.3 36.9 2 49.6
Resultatgrad 3.1 -6.8 3.3 -4.7 5.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.3 11.1 1.7 3.6 1.0
Total kapitalrentabilitet 15.9 -44.6 15.6 -23.8 21.8
Signatur
04.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex