Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maxim Gandrudbakken As
Juridisk navn:  Maxim Gandrudbakken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90222222
Galdetoppen Galdetoppen Fax:
6869 Hafslo 6869 Hafslo
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Luster
Org.nr: 915706967
Aksjekapital: 10.276.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 7/15/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Parata As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
70.24%
Egenkapital  
  
110.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 6.679.000 0 0
Resultat: -2.507.000 -8.425.000 -102.000
Egenkapital: 5.695.000 2.708.000 10.102.000
Regnskap for  Maxim Gandrudbakken As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.679.000 0 0
Driftskostnader -8.615.000 -88.000 -103.000
Driftsresultat -1.935.000 -88.000 -103.000
Finansinntekter 17.000 0 1.000
Finanskostnader -589.000 -8.337.000 0
Finans -572.000 -8.337.000 1.000
Resultat før skatt -2.507.000 -8.425.000 -102.000
Skattekostnad 8.000 0 0
Årsresultat -2.499.000 -8.425.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.975.000 5.171.000 8.619.000
Sum omløpsmidler 4.076.000 4.000 1.533.000
Sum eiendeler 18.051.000 5.175.000 10.152.000
Sum opptjent egenkapital -11.034.000 -8.526.000 -102.000
Sum egenkapital 5.695.000 2.708.000 10.102.000
Sum langsiktig gjeld 10.823.000 2.460.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.533.000 8.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 18.051.000 5.176.000 10.151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.572.000 0 0
Andre inntekter 3.107.000 0 0
Driftsinntekter 6.679.000 0 0
Varekostnad -1.276.000 0 0
Lønninger -3.822.000 0 0
Avskrivning -1.983.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.534.000 -88.000 -103.000
Driftskostnader -8.615.000 -88.000 -103.000
Driftsresultat -1.935.000 -88.000 -103.000
Finansinntekter 17.000 0 1.000
Finanskostnader -589.000 -8.337.000 0
Finans -572.000 -8.337.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.499.000 -8.425.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.201.000 0 0
Fast eiendom 4.983.000 0 0
Maskiner anlegg 6.367.000 0 0
Driftsløsøre 1.424.000 0 0
Sum varige driftsmidler 12.774.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 5.171.000 8.619.000
Sum anleggsmidler 13.975.000 5.171.000 8.619.000
Varebeholdning 771.000 0 0
Kundefordringer 293.000 0 0
Andre fordringer 376.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.629.000 4.000 1.533.000
Sum omløpsmidler 4.076.000 4.000 1.533.000
Sum eiendeler 18.051.000 5.175.000 10.152.000
Sum opptjent egenkapital -11.034.000 -8.526.000 -102.000
Sum egenkapital 5.695.000 2.708.000 10.102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.823.000 2.460.000 0
Leverandørgjeld 354.000 8.000 49.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 384.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 796.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.533.000 8.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 18.051.000 5.176.000 10.151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.543.000 -4.000 1.484.000
Likviditetsgrad 1 2.7 0.5 31.3
Likviditetsgrad 2 2.2 0.5 31.3
Soliditet 31.5 52.3 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -3.3
Gjeldsgrad 2.2 0.9 0.0
Total kapitalrentabilitet -10.6 -1.7 -1.0
Signatur
02.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex