Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mb Boligservice As
Juridisk navn:  Mb Boligservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98005243
Prost Holsviks Vei 40 Prost Holsviks Vei 40 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 911854279
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/12/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-85%
Resultat  
  
-112%
Egenkapital  
  
-22.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 36.000 240.000 0 0 0
Resultat: -9.000 75.000 0 -23.000 -8.000
Egenkapital: 58.000 75.000 8.000 -1.000 22.000
Regnskap for  Mb Boligservice As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 36.000 240.000 0 0 0
Driftskostnader -44.000 -165.000 0 -23.000 -8.000
Driftsresultat -8.000 75.000 0 -23.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 75.000 0 -23.000 -8.000
Skattekostnad -8.000 -9.000 9.000 0 0
Årsresultat -16.000 66.000 9.000 -23.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 0 9.000 0 0
Sum omløpsmidler 74.000 98.000 4.000 -1.000 22.000
Sum eiendeler 76.000 98.000 13.000 -1.000 22.000
Sum opptjent egenkapital 28.000 45.000 -22.000 -31.000 -8.000
Sum egenkapital 58.000 75.000 8.000 -1.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 23.000 4.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 76.000 98.000 12.000 -1.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.000 240.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 36.000 240.000 0 0 0
Varekostnad -11.000 -160.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -5.000 0 -23.000 -8.000
Driftskostnader -44.000 -165.000 0 -23.000 -8.000
Driftsresultat -8.000 75.000 0 -23.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 66.000 9.000 -23.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 0 9.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 0 9.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 0 0 -8.000 -8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 70.000 98.000 4.000 7.000 30.000
Sum omløpsmidler 74.000 98.000 4.000 -1.000 22.000
Sum eiendeler 76.000 98.000 13.000 -1.000 22.000
Sum opptjent egenkapital 28.000 45.000 -22.000 -31.000 -8.000
Sum egenkapital 58.000 75.000 8.000 -1.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 20.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.000 23.000 4.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 76.000 98.000 12.000 -1.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.000 75.000 0 -1.000 22.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4.3 1.0
Likviditetsgrad 2 4.1 4.3 1.1 0.0 0.0
Soliditet 76.3 76.5 66.7 100.0 100.0
Resultatgrad -22.2 31.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -10.5 76.5 0.0 2300.0 -36.4
Signatur
26.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex