Mb Boligservice As
Juridisk navn:  Mb Boligservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98005243
Prost Holsviks Vei 40 Prost Holsviks Vei 40 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 911854279
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/12/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ex Professo - Autorisert Regnskapsby
Utvikling:
Omsetning  
  
481.4%
Resultat  
  
151.02%
Egenkapital  
  
100%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 500.000 86.000 36.000 240.000 0
Resultat: 25.000 -49.000 -9.000 75.000 0
Egenkapital: 40.000 20.000 58.000 75.000 8.000
Regnskap for  Mb Boligservice As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 500.000 86.000 36.000 240.000 0
Driftskostnader -469.000 -134.000 -44.000 -165.000 0
Driftsresultat 30.000 -49.000 -8.000 75.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -1.000 0 0 0
Finans -5.000 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 25.000 -49.000 -9.000 75.000 0
Skattekostnad -6.000 11.000 -8.000 -9.000 9.000
Årsresultat 20.000 -39.000 -16.000 66.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 13.000 2.000 0 9.000
Sum omløpsmidler 131.000 49.000 74.000 98.000 4.000
Sum eiendeler 138.000 62.000 76.000 98.000 13.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 -10.000 28.000 45.000 -22.000
Sum egenkapital 40.000 20.000 58.000 75.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 98.000 42.000 18.000 23.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 138.000 62.000 76.000 98.000 12.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 500.000 86.000 36.000 240.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 500.000 86.000 36.000 240.000 0
Varekostnad -445.000 -99.000 -11.000 -160.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -35.000 -33.000 -5.000 0
Driftskostnader -469.000 -134.000 -44.000 -165.000 0
Driftsresultat 30.000 -49.000 -8.000 75.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -5.000 -1.000 0 0 0
Finans -5.000 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 -39.000 -16.000 66.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 13.000 2.000 0 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 13.000 2.000 0 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 16.000 5.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 91.000 33.000 70.000 98.000 4.000
Sum omløpsmidler 131.000 49.000 74.000 98.000 4.000
Sum eiendeler 138.000 62.000 76.000 98.000 13.000
Sum opptjent egenkapital 10.000 -10.000 28.000 45.000 -22.000
Sum egenkapital 40.000 20.000 58.000 75.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 26.000 16.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 0 -1.000 20.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 16.000 3.000 3.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 98.000 42.000 18.000 23.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 138.000 62.000 76.000 98.000 12.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000 7.000 56.000 75.000 0
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 4.1 4.3 1.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 4.1 4.3 1.1
Soliditet 2 32.3 76.3 76.5 66.7
Resultatgrad 6 -22.2 31.3
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 2.5 2.1 0.3 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 21.7 -10.5 76.5 0.0
Signatur
04.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex