Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mbmm Invest AS
Juridisk navn:  Mbmm Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skogenbuen 18 Skogenbuen 18 Fax:
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 993047724
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/10/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: alfanor 8079 as
Regnskapsfører: Ecit Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.71%
Resultat  
  
796.67%
Egenkapital  
  
41.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 934.000 1.135.000 225.000 0 0
Resultat: 209.000 -30.000 76.000 -9.000 -7.000
Egenkapital: 82.000 58.000 73.000 24.000 33.000
Regnskap for  Mbmm Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 934.000 1.135.000 225.000 0 0
Driftskostnader -724.000 -1.164.000 -148.000 -9.000 -8.000
Driftsresultat 211.000 -29.000 76.000 -9.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 0
Finans -2.000 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 209.000 -30.000 76.000 -9.000 -7.000
Skattekostnad -185.000 15.000 -18.000 0 0
Årsresultat 24.000 -15.000 58.000 -9.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 376.000 234.000 6.000 0 0
Sum omløpsmidler 243.000 185.000 45.000 24.000 33.000
Sum eiendeler 619.000 419.000 51.000 24.000 33.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 58.000 73.000 -76.000 -67.000
Sum egenkapital 82.000 58.000 73.000 24.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 345.000 150.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 192.000 211.000 -22.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 619.000 419.000 51.000 24.000 33.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 934.000 1.135.000 225.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 934.000 1.135.000 225.000 0 0
Varekostnad -395.000 -546.000 -142.000 0 0
Lønninger -8.000 -425.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -321.000 -193.000 -6.000 -9.000 -8.000
Driftskostnader -724.000 -1.164.000 -148.000 -9.000 -8.000
Driftsresultat 211.000 -29.000 76.000 -9.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 0 0
Finans -2.000 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 -15.000 58.000 -9.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 6.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 6.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 376.000 234.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 376.000 234.000 6.000 0 0
Varebeholdning 80.000 0 0 0 0
Kundefordringer 73.000 77.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 91.000 108.000 45.000 24.000 33.000
Sum omløpsmidler 243.000 185.000 45.000 24.000 33.000
Sum eiendeler 619.000 419.000 51.000 24.000 33.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 58.000 73.000 -76.000 -67.000
Sum egenkapital 82.000 58.000 73.000 24.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 345.000 150.000 0 0 0
Leverandørgjeld -50.000 8.000 0 0 0
Betalbar skatt 41.000 0 18.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 152.000 154.000 -49.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 49.000 9.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 192.000 211.000 -22.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 619.000 419.000 51.000 24.000 33.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 -26.000 67.000 24.000 33.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0 0.0
Soliditet 13.2 13.8 143.1 1 100.0
Resultatgrad 22.6 -2.6 33.8
Rentedekningsgrad 105.5
Gjeldsgrad 6.5 6.2 -0.3 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 34.1 -6.9 1 -37.5 -24.2
Signatur
02.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex