Mcs Holding AS
Juridisk navn:  Mcs Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92444697
Postboks 22 Laksevåg Damsgårdsveien 229 Fax:
5847 Bergen 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 891978642
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/16/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Jærrevisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-110.74%
Egenkapital  
  
-3.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -67.000 624.000 -15.000 993.000 -635.000
Egenkapital: 1.677.000 1.743.000 1.120.000 1.135.000 141.000
Regnskap for  Mcs Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -85.000 -8.000 -15.000 960.000 -1.010.000
Driftsresultat -85.000 -8.000 -15.000 960.000 -1.010.000
Finansinntekter 56.000 657.000 0 47.000 375.000
Finanskostnader -39.000 -25.000 0 -14.000 0
Finans 17.000 632.000 0 33.000 375.000
Resultat før skatt -67.000 624.000 -15.000 993.000 -635.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 624.000 -15.000 993.000 -635.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.634.000 1.828.000 1.601.000 1.160.000 305.000
Sum omløpsmidler 21.000 771.000 360.000 2.000 17.000
Sum eiendeler 2.655.000 2.599.000 1.961.000 1.162.000 322.000
Sum opptjent egenkapital 1.577.000 1.643.000 1.020.000 1.035.000 41.000
Sum egenkapital 1.677.000 1.743.000 1.120.000 1.135.000 141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 979.000 855.000 841.000 27.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 2.656.000 2.598.000 1.961.000 1.162.000 321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -8.000 -15.000 960.000 -1.010.000
Driftskostnader -85.000 -8.000 -15.000 960.000 -1.010.000
Driftsresultat -85.000 -8.000 -15.000 960.000 -1.010.000
Finansinntekter 56.000 657.000 0 47.000 375.000
Finanskostnader -39.000 -25.000 0 -14.000 0
Finans 17.000 632.000 0 33.000 375.000
Konsernbidrag -470.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -130.000
Årsresultat -67.000 624.000 -15.000 993.000 -635.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.634.000 1.828.000 1.601.000 1.160.000 305.000
Sum anleggsmidler 2.634.000 1.828.000 1.601.000 1.160.000 305.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 771.000 360.000 2.000 17.000
Sum omløpsmidler 21.000 771.000 360.000 2.000 17.000
Sum eiendeler 2.655.000 2.599.000 1.961.000 1.162.000 322.000
Sum opptjent egenkapital 1.577.000 1.643.000 1.020.000 1.035.000 41.000
Sum egenkapital 1.677.000 1.743.000 1.120.000 1.135.000 141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 11.000 27.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 85.000 0 0 0 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -130.000
Annen kortsiktig gjeld 894.000 855.000 830.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 979.000 855.000 841.000 27.000 180.000
Sum gjeld og egenkapital 2.656.000 2.598.000 1.961.000 1.162.000 321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -958.000 -84.000 -481.000 -25.000 -163.000
Likviditetsgrad 1 0 0.9 0.4 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.9 0.4 0.1 0.1
Soliditet 63.1 67.1 57.1 97.7 43.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.2 -0.3 68.6
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.8 0 1.3
Total kapitalrentabilitet -1.1 2 -0.8 86.7 -197.8
Signatur
23.11.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex