Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mec Holding AS
Juridisk navn:  Mec Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90558809
Postboks 42 Mathopen Skareveien 100 Fax:
5810 Bergen 5174 Mathopen
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989242342
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/13/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.31%
Resultat  
  
-42.39%
Egenkapital  
  
0.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 132.000 195.000 228.000 198.000 253.000
Resultat: 53.000 92.000 55.000 51.000 -10.000
Egenkapital: 5.934.000 5.895.000 5.829.000 5.791.000 5.763.000
Regnskap for  Mec Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 132.000 195.000 228.000 198.000 253.000
Driftskostnader -116.000 -138.000 -200.000 -142.000 -261.000
Driftsresultat 16.000 57.000 28.000 56.000 -8.000
Finansinntekter 43.000 42.000 34.000 5.000 7.000
Finanskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -10.000 -9.000
Finans 37.000 35.000 27.000 -5.000 -2.000
Resultat før skatt 53.000 92.000 55.000 51.000 -10.000
Skattekostnad -14.000 -25.000 -18.000 -22.000 3.000
Årsresultat 38.000 66.000 38.000 28.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.002.000 6.017.000 6.042.000 6.059.000 6.052.000
Sum omløpsmidler 483.000 434.000 450.000 388.000 387.000
Sum eiendeler 6.485.000 6.451.000 6.492.000 6.447.000 6.439.000
Sum opptjent egenkapital 5.824.000 5.786.000 5.719.000 5.681.000 5.653.000
Sum egenkapital 5.934.000 5.895.000 5.829.000 5.791.000 5.763.000
Sum langsiktig gjeld 483.000 508.000 540.000 576.000 650.000
Sum kortsiktig gjeld 68.000 47.000 123.000 80.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 6.485.000 6.451.000 6.492.000 6.447.000 6.440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 195.000 228.000 198.000 253.000
Andre inntekter 132.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 132.000 195.000 228.000 198.000 253.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -116.000 -138.000 -200.000 -142.000 -261.000
Driftskostnader -116.000 -138.000 -200.000 -142.000 -261.000
Driftsresultat 16.000 57.000 28.000 56.000 -8.000
Finansinntekter 43.000 42.000 34.000 5.000 7.000
Finanskostnader -6.000 -7.000 -7.000 -10.000 -9.000
Finans 37.000 35.000 27.000 -5.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 38.000 66.000 38.000 28.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 65.000 90.000 107.000 130.000
Fast eiendom 5.952.000 5.952.000 5.952.000 5.952.000 5.923.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.952.000 5.952.000 5.952.000 5.952.000 5.923.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.002.000 6.017.000 6.042.000 6.059.000 6.052.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 1.000 0 15.000
Andre fordringer 480.000 430.000 390.000 251.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 4.000 59.000 137.000 299.000
Sum omløpsmidler 483.000 434.000 450.000 388.000 387.000
Sum eiendeler 6.485.000 6.451.000 6.492.000 6.447.000 6.439.000
Sum opptjent egenkapital 5.824.000 5.786.000 5.719.000 5.681.000 5.653.000
Sum egenkapital 5.934.000 5.895.000 5.829.000 5.791.000 5.763.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 483.000 508.000 540.000 576.000 650.000
Leverandørgjeld 24.000 0 71.000 52.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 47.000 52.000 28.000 0
Sum kortsiktig gjeld 68.000 47.000 123.000 80.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 6.485.000 6.451.000 6.492.000 6.447.000 6.440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 415.000 387.000 327.000 308.000 360.000
Likviditetsgrad 1 7.1 9.2 3.7 4.8 14.3
Likviditetsgrad 2 7.1 9.2 3.7 4.9 14.4
Soliditet 91.5 91.4 89.8 89.8 89.5
Resultatgrad 12.1 29.2 12.3 28.3 -3.2
Rentedekningsgrad 2.7 8.1 4 6.1 -0.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.9 1.5 1 0.9 0.0
Signatur
30.05.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex