Med In AS
Juridisk navn:  Med In AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67147526
Postboks 66 Lønnåskollen 42A Fax: 67149016
1361 Østerås 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 947788612
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/17/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsteknisk Byrå Rtb As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.29%
Resultat  
  
26.14%
Egenkapital  
  
11.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.007.000 1.943.000 1.813.000 1.680.000 1.665.000
Resultat: 772.000 612.000 532.000 298.000 330.000
Egenkapital: 1.969.000 1.761.000 1.703.000 1.863.000 1.953.000
Regnskap for  Med In AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.007.000 1.943.000 1.813.000 1.680.000 1.665.000
Driftskostnader -1.337.000 -1.332.000 -1.284.000 -1.383.000 -1.398.000
Driftsresultat 670.000 611.000 530.000 296.000 267.000
Finansinntekter 103.000 1.000 2.000 2.000 66.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 103.000 1.000 2.000 2.000 63.000
Resultat før skatt 772.000 612.000 532.000 298.000 330.000
Skattekostnad -165.000 -153.000 -142.000 -87.000 -75.000
Årsresultat 608.000 458.000 390.000 210.000 255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.402.000 1.300.000 1.325.000 1.350.000 1.074.000
Sum omløpsmidler 1.314.000 1.161.000 1.076.000 1.061.000 1.394.000
Sum eiendeler 2.716.000 2.461.000 2.401.000 2.411.000 2.468.000
Sum opptjent egenkapital 1.939.000 1.731.000 1.673.000 1.833.000 1.923.000
Sum egenkapital 1.969.000 1.761.000 1.703.000 1.863.000 1.953.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 747.000 699.000 698.000 548.000 516.000
Sum gjeld og egenkapital 2.716.000 2.460.000 2.401.000 2.411.000 2.469.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.007.000 1.943.000 1.813.000 1.680.000 1.665.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.007.000 1.943.000 1.813.000 1.680.000 1.665.000
Varekostnad -459.000 -452.000 -465.000 -481.000 -512.000
Lønninger -568.000 -566.000 -558.000 -601.000 -589.000
Avskrivning 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -310.000 -289.000 -236.000 -276.000 -272.000
Driftskostnader -1.337.000 -1.332.000 -1.284.000 -1.383.000 -1.398.000
Driftsresultat 670.000 611.000 530.000 296.000 267.000
Finansinntekter 103.000 1.000 2.000 2.000 66.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 103.000 1.000 2.000 2.000 63.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 608.000 458.000 390.000 210.000 255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 25.000 49.000 74.000
Sum varige driftsmidler 0 0 25.000 49.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.402.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.000.000
Sum anleggsmidler 1.402.000 1.300.000 1.325.000 1.350.000 1.074.000
Varebeholdning 823.000 916.000 768.000 686.000 697.000
Kundefordringer 134.000 24.000 56.000 32.000 48.000
Andre fordringer 182.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 300.000
Kasse, bank 175.000 221.000 252.000 343.000 349.000
Sum omløpsmidler 1.314.000 1.161.000 1.076.000 1.061.000 1.394.000
Sum eiendeler 2.716.000 2.461.000 2.401.000 2.411.000 2.468.000
Sum opptjent egenkapital 1.939.000 1.731.000 1.673.000 1.833.000 1.923.000
Sum egenkapital 1.969.000 1.761.000 1.703.000 1.863.000 1.953.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 45.000 4.000 0
Betalbar skatt 165.000 153.000 142.000 87.000 75.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 69.000 32.000 80.000 88.000
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 82.000 77.000 79.000 377.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 747.000 699.000 698.000 548.000 516.000
Sum gjeld og egenkapital 2.716.000 2.460.000 2.401.000 2.411.000 2.469.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 567.000 462.000 378.000 513.000 878.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 1.5 1.9 2.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.5 0.7 1.4
Soliditet 72.5 71.6 70.9 77.3 79.1
Resultatgrad 33.4 31.4 29.2 17.6 16.0
Rentedekningsgrad 111.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 28.5 24.9 22.2 12.4 13.5
Signatur
17.06.2013
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex