Medartis AS
Juridisk navn:  Medartis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91185780
Høgåslia 29 Høgåslia 29 Fax: 70143398
1352 Kolsås 1352 Kolsås
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 990261407
Aksjekapital: 104.200 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/7/2006 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
295.29%
Resultat  
  
35.58%
Egenkapital  
  
-16.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 336.000 85.000 553.000 439.000 294.000
Resultat: -67.000 -104.000 313.000 194.000 32.000
Egenkapital: 346.000 413.000 517.000 482.000 288.000
Regnskap for  Medartis AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 336.000 85.000 553.000 439.000 294.000
Driftskostnader -403.000 -189.000 -240.000 -245.000 -261.000
Driftsresultat -67.000 -104.000 313.000 194.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -67.000 -104.000 313.000 194.000 32.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 -104.000 313.000 194.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 125.000 70.000 58.000 63.000 13.000
Sum omløpsmidler 709.000 616.000 641.000 630.000 602.000
Sum eiendeler 834.000 686.000 699.000 693.000 615.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 309.000 413.000 378.000 184.000
Sum egenkapital 346.000 413.000 517.000 482.000 288.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 488.000 273.000 182.000 211.000 327.000
Sum gjeld og egenkapital 834.000 686.000 699.000 693.000 615.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 336.000 85.000 553.000 439.000 294.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 336.000 85.000 553.000 439.000 294.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -32.000 -20.000 -21.000 -12.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -371.000 -169.000 -219.000 -233.000 -238.000
Driftskostnader -403.000 -189.000 -240.000 -245.000 -261.000
Driftsresultat -67.000 -104.000 313.000 194.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 -104.000 313.000 194.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 125.000 70.000 58.000 63.000 13.000
Sum varige driftsmidler 125.000 70.000 58.000 63.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 125.000 70.000 58.000 63.000 13.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 66.000 0 25.000 78.000 44.000
Andre fordringer 611.000 608.000 608.000 541.000 537.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 8.000 8.000 11.000 22.000
Sum omløpsmidler 709.000 616.000 641.000 630.000 602.000
Sum eiendeler 834.000 686.000 699.000 693.000 615.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 309.000 413.000 378.000 184.000
Sum egenkapital 346.000 413.000 517.000 482.000 288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 7.000 7.000 12.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 463.000 266.000 175.000 199.000 294.000
Sum kortsiktig gjeld 488.000 273.000 182.000 211.000 327.000
Sum gjeld og egenkapital 834.000 686.000 699.000 693.000 615.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 221.000 343.000 459.000 419.000 275.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.3 3.5 3 1.8
Likviditetsgrad 2 1.5 2.3 3.5 3 1.9
Soliditet 41.5 60.2 7 69.6 46.8
Resultatgrad -19.9 -122.4 56.6 44.2 10.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 0.7 0.4 0.4 1.1
Total kapitalrentabilitet -15.2 44.8 2 5.2
Signatur
04.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex