Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Media Agency As
Juridisk navn:  Media Agency As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22221179
Co Hotell Indalsleden Hallvägen 3 84441 C/O Marte Beate Stangeland Solende Skolemesterveien 2B Fax: 69142746
9999 Utlandet 1482 Nittedal
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 968887866
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1994 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
50.78%
Resultat  
  
562.3%
Egenkapital  
  
114.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 772.000 512.000 1.186.000 2.050.000 1.081.000
Resultat: 404.000 61.000 563.000 -445.000 -549.000
Egenkapital: 52.000 -352.000 -413.000 -975.000 -531.000
Regnskap for  Media Agency As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 772.000 512.000 1.186.000 2.050.000 1.081.000
Driftskostnader -367.000 -439.000 -586.000 -2.620.000 -1.623.000
Driftsresultat 404.000 74.000 600.000 -570.000 -542.000
Finansinntekter 0 0 0 201.000 0
Finanskostnader -1.000 -13.000 -38.000 -77.000 -7.000
Finans -1.000 -13.000 -38.000 124.000 -7.000
Resultat før skatt 404.000 61.000 563.000 -445.000 -549.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 404.000 61.000 563.000 -445.000 -549.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 468.000 711.000 896.000 61.000
Sum omløpsmidler 345.000 83.000 528.000 141.000 235.000
Sum eiendeler 382.000 551.000 1.239.000 1.037.000 296.000
Sum opptjent egenkapital -49.000 -452.000 -513.000 -1.075.000 -631.000
Sum egenkapital 52.000 -352.000 -413.000 -975.000 -531.000
Sum langsiktig gjeld 327.000 678.000 374.000 443.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 225.000 1.278.000 1.569.000 827.000
Sum gjeld og egenkapital 381.000 551.000 1.239.000 1.037.000 296.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 772.000 307.000 1.169.000 2.050.000 1.081.000
Andre inntekter 0 205.000 16.000 0 0
Driftsinntekter 772.000 512.000 1.186.000 2.050.000 1.081.000
Varekostnad 0 0 0 -6.000 -39.000
Lønninger 0 0 -108.000 -2.051.000 -1.158.000
Avskrivning 0 -29.000 -185.000 -273.000 -4.000
Nedskrivning -272.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -410.000 -293.000 -290.000 -422.000
Driftskostnader -367.000 -439.000 -586.000 -2.620.000 -1.623.000
Driftsresultat 404.000 74.000 600.000 -570.000 -542.000
Finansinntekter 0 0 0 201.000 0
Finanskostnader -1.000 -13.000 -38.000 -77.000 -7.000
Finans -1.000 -13.000 -38.000 124.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 404.000 61.000 563.000 -445.000 -549.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.000 166.000 177.000 354.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 272.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 505.000 512.000 19.000
Sum varige driftsmidler 0 272.000 505.000 512.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 30.000 30.000 30.000 42.000
Sum anleggsmidler 37.000 468.000 711.000 896.000 61.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 158.000 75.000 224.000 139.000 229.000
Andre fordringer 67.000 0 48.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 120.000 7.000 0 1.000 6.000
Sum omløpsmidler 345.000 83.000 528.000 141.000 235.000
Sum eiendeler 382.000 551.000 1.239.000 1.037.000 296.000
Sum opptjent egenkapital -49.000 -452.000 -513.000 -1.075.000 -631.000
Sum egenkapital 52.000 -352.000 -413.000 -975.000 -531.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 178.000 138.000 97.000
Sum langsiktig gjeld 327.000 678.000 374.000 443.000 0
Leverandørgjeld 0 0 98.000 84.000 45.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 53.000 189.000 147.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 225.000 949.000 1.158.000 538.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 225.000 1.278.000 1.569.000 827.000
Sum gjeld og egenkapital 381.000 551.000 1.239.000 1.037.000 296.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 342.000 -142.000 -750.000 -1.428.000 -592.000
Likviditetsgrad 1 1 0.4 0.4 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 1 0.4 0.4 0.1 0.3
Soliditet 13.6 -63.9 -33.3 -179.4
Resultatgrad 52.3 14.5 50.6 -27.8 -50.1
Rentedekningsgrad 4 5.7 15.8 -7.4 -77.4
Gjeldsgrad 6.3 -2.6 -2.1 -1.6
Total kapitalrentabilitet 105.8 13.4 48.4 -35.6 -183.1
Signatur
04.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex