Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Media Norway AS
Juridisk navn:  Media Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Jan Gamlemshaug Markeveien 3 Ravnestølen 89D Fax:
5012 Bergen 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 816979552
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.75%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 15.000 48.000 0
Resultat: 9.000 18.000 -13.000
Egenkapital: 32.000 25.000 11.000
Regnskap for  Media Norway AS
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.000 48.000 0
Driftskostnader -6.000 -30.000 -13.000
Driftsresultat 9.000 18.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 9.000 18.000 -13.000
Skattekostnad -2.000 -4.000 0
Årsresultat 7.000 14.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 64.000 52.000 12.000
Sum eiendeler 64.000 52.000 12.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 1.000 -13.000
Sum egenkapital 32.000 25.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 26.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 51.000 12.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000 48.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 15.000 48.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -30.000 -13.000
Driftskostnader -6.000 -30.000 -13.000
Driftsresultat 9.000 18.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 7.000 14.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 63.000 48.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 4.000 12.000
Sum omløpsmidler 64.000 52.000 12.000
Sum eiendeler 64.000 52.000 12.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 1.000 -13.000
Sum egenkapital 32.000 25.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0
Betalbar skatt 6.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 22.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 26.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000 51.000 12.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 26.000 11.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 1
Likviditetsgrad 2 1.9 2 1
Soliditet 49.2 4 91.7
Resultatgrad 6 37.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 1 0.1
Total kapitalrentabilitet 13.8 35.3 -108.3
Signatur
22.02.2019
SIGNATUR HVER FOR SEG
JOHANNESSEN ATLE
Prokurister
22.02.2019
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex