Mediaprofil AS
Juridisk navn:  Mediaprofil AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72427666
Berkåk Myrveien 4 Berkåk Myrveien 4 Fax: 72427997
7391 Rennebu 7391 Rennebu
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Rennebu
Org.nr: 881882272
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/1/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bjørkan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.84%
Resultat  
  
113.21%
Egenkapital  
  
1.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.302.000 3.180.000 3.281.000 3.243.000 3.283.000
Resultat: 14.000 -106.000 237.000 239.000 309.000
Egenkapital: 934.000 924.000 1.005.000 978.000 956.000
Regnskap for  Mediaprofil AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.302.000 3.180.000 3.281.000 3.243.000 3.283.000
Driftskostnader -3.299.000 -3.296.000 -3.064.000 -3.028.000 -2.999.000
Driftsresultat 4.000 -117.000 218.000 215.000 284.000
Finansinntekter 11.000 13.000 20.000 25.000 25.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 10.000 12.000 19.000 24.000 25.000
Resultat før skatt 14.000 -106.000 237.000 239.000 309.000
Skattekostnad -4.000 25.000 -60.000 -67.000 -84.000
Årsresultat 10.000 -81.000 177.000 172.000 226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.000 101.000 85.000 90.000 97.000
Sum omløpsmidler 1.134.000 1.371.000 1.391.000 1.364.000 1.236.000
Sum eiendeler 1.226.000 1.472.000 1.476.000 1.454.000 1.333.000
Sum opptjent egenkapital 834.000 824.000 905.000 878.000 856.000
Sum egenkapital 934.000 924.000 1.005.000 978.000 956.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 292.000 549.000 470.000 476.000 377.000
Sum gjeld og egenkapital 1.226.000 1.473.000 1.475.000 1.454.000 1.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.862.000 2.750.000 2.861.000 2.835.000 3.283.000
Andre inntekter 440.000 430.000 420.000 408.000 0
Driftsinntekter 3.302.000 3.180.000 3.281.000 3.243.000 3.283.000
Varekostnad -1.773.000 -1.723.000 -1.664.000 -1.684.000 -1.593.000
Lønninger -1.100.000 -1.062.000 -985.000 -991.000 -961.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -420.000 -505.000 -409.000 -347.000 -439.000
Driftskostnader -3.299.000 -3.296.000 -3.064.000 -3.028.000 -2.999.000
Driftsresultat 4.000 -117.000 218.000 215.000 284.000
Finansinntekter 11.000 13.000 20.000 25.000 25.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 10.000 12.000 19.000 24.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000 -150.000 -100.000
Årsresultat 10.000 -81.000 177.000 172.000 226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 27.000 3.000 2.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 6.000 12.000 18.000 24.000
Sum varige driftsmidler 0 6.000 12.000 18.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 69.000 69.000 71.000 71.000 71.000
Sum anleggsmidler 92.000 101.000 85.000 90.000 97.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 78.000 446.000 187.000 134.000 84.000
Andre fordringer 5.000 1.000 33.000 0 -28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.051.000 924.000 1.171.000 1.229.000 1.181.000
Sum omløpsmidler 1.134.000 1.371.000 1.391.000 1.364.000 1.236.000
Sum eiendeler 1.226.000 1.472.000 1.476.000 1.454.000 1.333.000
Sum opptjent egenkapital 834.000 824.000 905.000 878.000 856.000
Sum egenkapital 934.000 924.000 1.005.000 978.000 956.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 105.000 357.000 74.000 87.000 45.000
Betalbar skatt 0 0 60.000 66.000 85.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 95.000 83.000 82.000 54.000
Utbytte 0 0 -150.000 -150.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 99.000 96.000 103.000 91.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 292.000 549.000 470.000 476.000 377.000
Sum gjeld og egenkapital 1.226.000 1.473.000 1.475.000 1.454.000 1.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 842.000 822.000 921.000 888.000 859.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.5 3 2.9 3.3
Likviditetsgrad 2 3.9 2.5 3 2.9 3.3
Soliditet 76.2 62.7 68.1 67.3 71.7
Resultatgrad 0.1 -3.7 6.6 6.6 8.7
Rentedekningsgrad 4 2 240.0
Gjeldsgrad 0.3 0.6 0.5 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 1.2 -7.1 16.1 16.5 23.2
Signatur
25.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex