Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Medivest As
Juridisk navn:  Medivest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 510 Olsvik Olsvikåsen 4 Fax:
5884 Bergen 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919207191
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 5/30/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-156.97%
Egenkapital  
  
-709.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -866.000 -337.000 -86.000
Egenkapital: -988.000 -122.000 214.000
Regnskap for  Medivest As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -866.000 -337.000 -86.000
Driftsresultat -866.000 -337.000 -86.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -866.000 -337.000 -86.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -866.000 -337.000 -86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 34.000 10.000 226.000
Sum eiendeler 34.000 10.000 226.000
Sum opptjent egenkapital -1.288.000 -422.000 -86.000
Sum egenkapital -988.000 -122.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.022.000 132.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 34.000 10.000 226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -866.000 -337.000 -86.000
Driftskostnader -866.000 -337.000 -86.000
Driftsresultat -866.000 -337.000 -86.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -866.000 -337.000 -86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 34.000 10.000 226.000
Sum omløpsmidler 34.000 10.000 226.000
Sum eiendeler 34.000 10.000 226.000
Sum opptjent egenkapital -1.288.000 -422.000 -86.000
Sum egenkapital -988.000 -122.000 214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.022.000 132.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 1.022.000 132.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 34.000 10.000 226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -988.000 -122.000 214.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 18.8
Likviditetsgrad 2 0 0.1 18.8
Soliditet -2905.9 94.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -2547.1 -38.1
Signatur
05.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex