Meese AS
Juridisk navn:  Meese AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71587555
Storgata 41 Storgata 41 Fax: 71678320
6508 Kristiansund N 6508 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 989815024
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/8/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Andre Hansø As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.55%
Resultat  
  
-247.58%
Egenkapital  
  
-14.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.728.000 11.861.000 77.000 9.590.000 10.430.000
Resultat: -884.000 599.000 -477.000 3.630.000 532.000
Egenkapital: 5.636.000 6.611.000 6.241.000 6.574.000 3.857.000
Regnskap for  Meese AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.728.000 11.861.000 77.000 9.590.000 10.430.000
Driftskostnader -11.484.000 -11.116.000 -541.000 -5.917.000 -9.765.000
Driftsresultat -756.000 745.000 -464.000 3.673.000 666.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 10.000 0
Finanskostnader -130.000 -146.000 -14.000 -52.000 -134.000
Finans -128.000 -146.000 -13.000 -42.000 -134.000
Resultat før skatt -884.000 599.000 -477.000 3.630.000 532.000
Skattekostnad 209.000 -128.000 144.000 -913.000 -147.000
Årsresultat -675.000 470.000 -333.000 2.717.000 385.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.560.000 6.453.000 7.359.000 3.189.000 2.235.000
Sum omløpsmidler 5.037.000 6.327.000 1.945.000 5.025.000 4.626.000
Sum eiendeler 10.597.000 12.780.000 9.304.000 8.214.000 6.861.000
Sum opptjent egenkapital 5.536.000 6.511.000 6.141.000 6.474.000 3.757.000
Sum egenkapital 5.636.000 6.611.000 6.241.000 6.574.000 3.857.000
Sum langsiktig gjeld 1.807.000 2.502.000 602.000 852.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 3.154.000 3.667.000 2.461.000 788.000 2.798.000
Sum gjeld og egenkapital 10.597.000 12.780.000 9.304.000 8.214.000 6.861.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.728.000 11.861.000 77.000 5.915.000 10.430.000
Andre inntekter 0 0 0 3.675.000 0
Driftsinntekter 10.728.000 11.861.000 77.000 9.590.000 10.430.000
Varekostnad -94.000 -71.000 -5.000 0 -203.000
Lønninger -7.477.000 -7.442.000 -28.000 -4.145.000 -6.660.000
Avskrivning -987.000 -1.182.000 -243.000 -177.000 -136.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.926.000 -2.421.000 -265.000 -1.595.000 -2.766.000
Driftskostnader -11.484.000 -11.116.000 -541.000 -5.917.000 -9.765.000
Driftsresultat -756.000 745.000 -464.000 3.673.000 666.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 10.000 0
Finanskostnader -130.000 -146.000 -14.000 -52.000 -134.000
Finans -128.000 -146.000 -13.000 -42.000 -134.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Årsresultat -675.000 470.000 -333.000 2.717.000 385.000
Balanse detaljer          
Goodwill 2.168.000 2.891.000 3.614.000 0 0
Sum Immatrielle midler 2.366.000 3.194.000 4.005.000 492.000 77.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 190.000 347.000 351.000 232.000 401.000
Sum varige driftsmidler 190.000 347.000 351.000 232.000 401.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.005.000 2.912.000 3.003.000 2.465.000 1.757.000
Sum anleggsmidler 5.560.000 6.453.000 7.359.000 3.189.000 2.235.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.205.000 4.938.000 1.568.000 3.867.000 4.249.000
Andre fordringer 860.000 364.000 372.000 120.000 143.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 272.000 269.000 4.000 1.038.000 234.000
Sum omløpsmidler 5.037.000 6.327.000 1.945.000 5.025.000 4.626.000
Sum eiendeler 10.597.000 12.780.000 9.304.000 8.214.000 6.861.000
Sum opptjent egenkapital 5.536.000 6.511.000 6.141.000 6.474.000 3.757.000
Sum egenkapital 5.636.000 6.611.000 6.241.000 6.574.000 3.857.000
Sum avsetninger til forpliktelser 137.000 360.000 602.000 836.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.095.000 667.000 294.000 0 494.000
Sum langsiktig gjeld 1.807.000 2.502.000 602.000 852.000 206.000
Leverandørgjeld 216.000 299.000 80.000 271.000 171.000
Betalbar skatt 14.000 370.000 90.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.030.000 1.085.000 2.000 131.000 1.443.000
Utbytte 0 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 799.000 1.145.000 1.995.000 385.000 690.000
Sum kortsiktig gjeld 3.154.000 3.667.000 2.461.000 788.000 2.798.000
Sum gjeld og egenkapital 10.597.000 12.780.000 9.304.000 8.214.000 6.861.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.883.000 2.660.000 -516.000 4.237.000 1.828.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 0.8 6.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 0.8 6.4 1.7
Soliditet 53.2 51.7 67.1 80.0 56.2
Resultatgrad 6.3 -602.6 38.3 6.4
Rentedekningsgrad -5.8 5.1 -33.1 70.8 5.0
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.5 0.2 0.8
Total kapitalrentabilitet -7.1 5.8 44.8 9.7
Signatur
19.01.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex