Mega Tak Og Bygg Limited
Juridisk navn:  Mega Tak Og Bygg Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90061696
Tranøy Tranøy Fax:
8297 Tranøy 8297 Tranøy
Fylke: Kommune:
Nordland Hamarøy 
Org.nr: 991718559
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/8/2007
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.29%
Resultat  
  
-188.22%
Egenkapital  
  
-86.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2009 2008 2007
Omsetning: 1.281.000 1.607.000 1.027.000 2.363.000 2.400.000
Resultat: -337.000 382.000 13.000 -241.000 465.000
Egenkapital: 54.000 392.000 172.000 162.000 336.000
Regnskap for  Mega Tak Og Bygg Limited
Resultat 2012 2011 2009 2008 2007
Driftsinntekter 1.281.000 1.607.000 1.027.000 2.363.000 2.400.000
Driftskostnader -1.613.000 -1.202.000 -1.014.000 -2.601.000 -1.937.000
Driftsresultat -332.000 405.000 13.000 -238.000 464.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -23.000 -1.000 -5.000 -1.000
Finans -5.000 -23.000 0 -3.000 1.000
Resultat før skatt -337.000 382.000 13.000 -241.000 465.000
Skattekostnad 0 -94.000 -3.000 67.000 -130.000
Årsresultat -337.000 288.000 10.000 -174.000 335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 66.000 89.000 49.000 0
Sum omløpsmidler 630.000 473.000 187.000 511.000 1.128.000
Sum eiendeler 674.000 539.000 276.000 560.000 1.128.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 391.000 170.000 161.000 335.000
Sum egenkapital 54.000 392.000 172.000 162.000 336.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 620.000 146.000 103.000 398.000 792.000
Sum gjeld og egenkapital 674.000 538.000 275.000 561.000 1.128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.281.000 1.607.000 1.027.000 2.363.000 2.400.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.281.000 1.607.000 1.027.000 2.363.000 2.400.000
Varekostnad -449.000 -546.000 -312.000 -960.000 -702.000
Lønninger -776.000 -349.000 -394.000 -1.040.000 -674.000
Avskrivning -24.000 -25.000 -31.000 -21.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -364.000 -282.000 -277.000 -580.000 -561.000
Driftskostnader -1.613.000 -1.202.000 -1.014.000 -2.601.000 -1.937.000
Driftsresultat -332.000 405.000 13.000 -238.000 464.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -23.000 -1.000 -5.000 -1.000
Finans -5.000 -23.000 0 -3.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -337.000 288.000 10.000 -174.000 335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 21.000 0 0 0
Maskiner anlegg 29.000 17.000 30.000 0 0
Driftsløsøre 15.000 28.000 59.000 49.000 0
Sum varige driftsmidler 44.000 66.000 89.000 49.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 44.000 66.000 89.000 49.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 17.000 87.000 365.000 358.000
Andre fordringer 266.000 175.000 21.000 113.000 251.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 333.000 281.000 80.000 33.000 519.000
Sum omløpsmidler 630.000 473.000 187.000 511.000 1.128.000
Sum eiendeler 674.000 539.000 276.000 560.000 1.128.000
Sum opptjent egenkapital 54.000 391.000 170.000 161.000 335.000
Sum egenkapital 54.000 392.000 172.000 162.000 336.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 1.000 0
Leverandørgjeld 106.000 -120.000 12.000 55.000 65.000
Betalbar skatt 91.000 91.000 4.000 0 130.000
Skyldig offentlige avgifter 286.000 90.000 11.000 24.000 528.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 137.000 85.000 76.000 319.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 620.000 146.000 103.000 398.000 792.000
Sum gjeld og egenkapital 674.000 538.000 275.000 561.000 1.128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 327.000 84.000 113.000 336.000
Likviditetsgrad 1 1.0 3.2 1.8 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 3.3 1.9 1.3 1.5
Soliditet 8.0 72.9 62.3 28.9 29.8
Resultatgrad -25.9 25.2 1.3 -10.1 19.3
Rentedekningsgrad -66.4 17.6 14.0 -47.2 466.0
Gjeldsgrad 11.5 0.4 0.6 2.5 2.4
Total kapitalrentabilitet -49.3 75.3 5.1 -42.1 41.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex