Megazone Ulsrud As
Juridisk navn:  Megazone Ulsrud As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Møllergata 24 John G. Mattesons Vei 4 Fax:
0179 Oslo 687 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913652975
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 3/19/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Intunor Solutions As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.12%
Resultat  
  
22.38%
Egenkapital  
  
190.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.170.000 1.777.000 0 0 0
Resultat: -777.000 -1.001.000 -87.000 -48.000 -36.000
Egenkapital: 977.000 -1.082.000 -81.000 6.000 54.000
Regnskap for  Megazone Ulsrud As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.170.000 1.777.000 0 0 0
Driftskostnader -2.941.000 -2.776.000 -77.000 -49.000 -36.000
Driftsresultat -772.000 -999.000 -77.000 -49.000 -36.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -2.000 -10.000 0 0
Finans -5.000 -2.000 -10.000 0 0
Resultat før skatt -777.000 -1.001.000 -87.000 -48.000 -36.000
Skattekostnad 323.000 0 0 0 0
Årsresultat -454.000 -1.001.000 -87.000 -48.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 953.000 1.274.000 1.150.000 0 0
Sum omløpsmidler 3.211.000 901.000 396.000 318.000 240.000
Sum eiendeler 4.164.000 2.175.000 1.546.000 318.000 240.000
Sum opptjent egenkapital -1.626.000 -1.172.000 -171.000 -84.000 -36.000
Sum egenkapital 977.000 -1.082.000 -81.000 6.000 54.000
Sum langsiktig gjeld 2.981.000 2.957.000 1.516.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 207.000 300.000 111.000 312.000 186.000
Sum gjeld og egenkapital 4.165.000 2.175.000 1.546.000 318.000 240.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.169.000 1.772.000 0 0 0
Andre inntekter 1.000 5.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.170.000 1.777.000 0 0 0
Varekostnad -410.000 -332.000 0 0 0
Lønninger -1.030.000 -1.102.000 0 0 0
Avskrivning -320.000 -340.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.181.000 -1.002.000 -77.000 -49.000 -36.000
Driftskostnader -2.941.000 -2.776.000 -77.000 -49.000 -36.000
Driftsresultat -772.000 -999.000 -77.000 -49.000 -36.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -7.000 -2.000 -10.000 0 0
Finans -5.000 -2.000 -10.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -454.000 -1.001.000 -87.000 -48.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 953.000 1.274.000 1.150.000 0 0
Sum varige driftsmidler 953.000 1.274.000 1.150.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 953.000 1.274.000 1.150.000 0 0
Varebeholdning 62.000 17.000 0 0 0
Kundefordringer 9.000 56.000 0 0 0
Andre fordringer 2.841.000 17.000 32.000 0 57.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 299.000 811.000 363.000 318.000 183.000
Sum omløpsmidler 3.211.000 901.000 396.000 318.000 240.000
Sum eiendeler 4.164.000 2.175.000 1.546.000 318.000 240.000
Sum opptjent egenkapital -1.626.000 -1.172.000 -171.000 -84.000 -36.000
Sum egenkapital 977.000 -1.082.000 -81.000 6.000 54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.981.000 2.957.000 1.516.000 0 0
Leverandørgjeld 31.000 85.000 111.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 73.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 142.000 0 310.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 207.000 300.000 111.000 312.000 186.000
Sum gjeld og egenkapital 4.165.000 2.175.000 1.546.000 318.000 240.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.004.000 601.000 285.000 6.000 54.000
Likviditetsgrad 1 15.5 3 3.6 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 15.2 2.9 3.6 1.1 1.3
Soliditet 23.5 -49.7 -5.2 1.9 22.5
Resultatgrad -35.6 -56.2
Rentedekningsgrad -110.3 -499.5 -7.7
Gjeldsgrad 3.3 -20.1 52.0 3.4
Total kapitalrentabilitet -18.5 -45.9 -15.4 -15.0
Signatur
16.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex