Meidell 99 AS
Juridisk navn:  Meidell 99 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Flakkavågsvegen 12 Flakkavågsvegen 12 Fax:
5694 Onarheim 5694 Onarheim
Fylke: Kommune:
Vestland Tysnes
Org.nr: 980779149
Aksjekapital: 3.813.000 NOK
Etableringsdato: 5/12/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-4.87%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 326.193.000 342.875.000 400.021.000 475.337.000 90.270.000
Egenkapital: 84.546.000 84.550.000 84.555.000 84.810.000 84.817.000
Regnskap for  Meidell 99 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -5.000 -255.000 -5.000 -105.000
Driftsresultat -7.000 -5.000 -255.000 -5.000 -105.000
Finansinntekter 326.248.000 342.912.000 400.309.000 475.375.000 90.409.000
Finanskostnader -48.000 -33.000 -33.000 -33.000 -34.000
Finans 326.200.000 342.879.000 400.276.000 475.342.000 90.375.000
Resultat før skatt 326.193.000 342.875.000 400.021.000 475.337.000 90.270.000
Skattekostnad -71.763.000 -37.461.000 -96.065.000 -88.834.000 -16.272.000
Årsresultat 254.431.000 305.414.000 303.956.000 386.503.000 73.998.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.045.000 63.045.000 63.045.000 63.295.000 63.145.000
Sum omløpsmidler 349.961.000 367.090.000 424.177.000 498.903.000 113.809.000
Sum eiendeler 413.006.000 430.135.000 487.222.000 562.198.000 176.954.000
Sum opptjent egenkapital 57.161.000 57.165.000 57.170.000 57.425.000 57.432.000
Sum egenkapital 84.546.000 84.550.000 84.555.000 84.810.000 84.817.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 6.000 7.000 10.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 328.455.000 345.579.000 402.660.000 477.377.000 92.124.000
Sum gjeld og egenkapital 413.005.000 430.135.000 487.222.000 562.197.000 176.953.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -5.000 -255.000 -5.000 -105.000
Driftskostnader -7.000 -5.000 -255.000 -5.000 -105.000
Driftsresultat -7.000 -5.000 -255.000 -5.000 -105.000
Finansinntekter 326.248.000 342.912.000 400.309.000 475.375.000 90.409.000
Finanskostnader -48.000 -33.000 -33.000 -33.000 -34.000
Finans 326.200.000 342.879.000 400.276.000 475.342.000 90.375.000
Konsernbidrag -254.435.000 -305.419.000 -304.212.000 -386.510.000 -74.006.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 254.431.000 305.414.000 303.956.000 386.503.000 73.998.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 63.045.000 63.045.000 63.045.000 63.295.000 63.145.000
Sum anleggsmidler 63.045.000 63.045.000 63.045.000 63.295.000 63.145.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 325.001.000 342.573.000 400.001.000 475.035.000 90.001.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.960.000 24.517.000 24.177.000 23.868.000 23.808.000
Sum omløpsmidler 349.961.000 367.090.000 424.177.000 498.903.000 113.809.000
Sum eiendeler 413.006.000 430.135.000 487.222.000 562.198.000 176.954.000
Sum opptjent egenkapital 57.161.000 57.165.000 57.170.000 57.425.000 57.432.000
Sum egenkapital 84.546.000 84.550.000 84.555.000 84.810.000 84.817.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 6.000 7.000 10.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.251.000 2.694.000 2.378.000 2.027.000 1.838.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 6.000 7.000 10.000 12.000
Leverandørgjeld 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 326.198.000 342.881.000 400.279.000 475.347.000 90.282.000
Sum kortsiktig gjeld 328.455.000 345.579.000 402.660.000 477.377.000 92.124.000
Sum gjeld og egenkapital 413.005.000 430.135.000 487.222.000 562.197.000 176.953.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.506.000 21.511.000 21.517.000 21.526.000 21.685.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1 1.3
Soliditet 20.5 19.7 17.4 15.1 47.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 -7.7 -0.2 2656.0
Gjeldsgrad 3.9 4.1 4.8 5.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 7 79.7 82.1 84.6 51.0
Signatur
28.08.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex