Meiser Norway As
Juridisk navn:  Meiser Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33305830
Postboks 113 Melsomvikv Fax: 33305831
3161 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 948040034
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/30/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Rubix Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
7.61%
Resultat  
  
24.04%
Egenkapital  
  
7.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 24.314.000 22.595.000 22.270.000 11.792.000 19.711.000
Resultat: 3.178.000 2.562.000 2.326.000 737.000 2.983.000
Egenkapital: 3.315.000 3.072.000 2.880.000 2.626.000 2.592.000
Regnskap for  Meiser Norway As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 24.314.000 22.595.000 22.270.000 11.792.000 19.711.000
Driftskostnader -21.218.000 -19.887.000 -20.076.000 -10.833.000 -16.595.000
Driftsresultat 3.097.000 2.706.000 2.193.000 960.000 3.114.000
Finansinntekter 81.000 48.000 136.000 45.000 137.000
Finanskostnader -1.000 -192.000 -4.000 -268.000 -268.000
Finans 80.000 -144.000 132.000 -223.000 -131.000
Resultat før skatt 3.178.000 2.562.000 2.326.000 737.000 2.983.000
Skattekostnad -734.000 -620.000 -571.000 -203.000 -808.000
Årsresultat 2.443.000 1.942.000 1.754.000 534.000 2.175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 183.000 428.000 539.000 802.000 1.852.000
Sum omløpsmidler 9.450.000 8.363.000 7.095.000 4.901.000 7.298.000
Sum eiendeler 9.633.000 8.791.000 7.634.000 5.703.000 9.150.000
Sum opptjent egenkapital 2.445.000 2.201.000 2.010.000 1.755.000 1.722.000
Sum egenkapital 3.315.000 3.072.000 2.880.000 2.626.000 2.592.000
Sum langsiktig gjeld 34.000 0 0 42.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 6.284.000 5.719.000 4.753.000 3.035.000 6.501.000
Sum gjeld og egenkapital 9.633.000 8.790.000 7.633.000 5.702.000 9.150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.705.000 22.595.000 22.270.000 11.727.000 19.528.000
Andre inntekter 609.000 0 0 65.000 183.000
Driftsinntekter 24.314.000 22.595.000 22.270.000 11.792.000 19.711.000
Varekostnad -14.920.000 -13.918.000 -14.363.000 -6.751.000 -9.416.000
Lønninger -3.930.000 -3.736.000 -3.604.000 -2.468.000 -4.684.000
Avskrivning -76.000 -282.000 -267.000 -201.000 -267.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.292.000 -1.951.000 -1.842.000 -1.413.000 -2.228.000
Driftskostnader -21.218.000 -19.887.000 -20.076.000 -10.833.000 -16.595.000
Driftsresultat 3.097.000 2.706.000 2.193.000 960.000 3.114.000
Finansinntekter 81.000 48.000 136.000 45.000 137.000
Finanskostnader -1.000 -192.000 -4.000 -268.000 -268.000
Finans 80.000 -144.000 132.000 -223.000 -131.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -2.175.000
Utbytte -2.200.000 -1.750.000 -1.500.000 -500.000 0
Årsresultat 2.443.000 1.942.000 1.754.000 534.000 2.175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 91.000 155.000 4.000 0 0
Fast eiendom 92.000 97.000 103.000 108.000 112.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 176.000 432.000 694.000 890.000
Sum varige driftsmidler 92.000 273.000 534.000 802.000 1.002.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 850.000
Sum anleggsmidler 183.000 428.000 539.000 802.000 1.852.000
Varebeholdning 714.000 1.034.000 814.000 708.000 782.000
Kundefordringer 4.014.000 3.994.000 3.439.000 3.376.000 2.080.000
Andre fordringer 208.000 101.000 52.000 84.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.515.000 3.234.000 2.791.000 733.000 4.402.000
Sum omløpsmidler 9.450.000 8.363.000 7.095.000 4.901.000 7.298.000
Sum eiendeler 9.633.000 8.791.000 7.634.000 5.703.000 9.150.000
Sum opptjent egenkapital 2.445.000 2.201.000 2.010.000 1.755.000 1.722.000
Sum egenkapital 3.315.000 3.072.000 2.880.000 2.626.000 2.592.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 0 0 42.000 57.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 34.000 0 0 42.000 57.000
Leverandørgjeld 779.000 657.000 1.445.000 1.134.000 1.916.000
Betalbar skatt 714.000 1.048.000 761.000 292.000 74.000
Skyldig offentlige avgifter 1.937.000 1.653.000 633.000 719.000 741.000
Utbytte -2.200.000 -1.750.000 -1.500.000 -500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 653.000 610.000 414.000 390.000 3.771.000
Sum kortsiktig gjeld 6.284.000 5.719.000 4.753.000 3.035.000 6.501.000
Sum gjeld og egenkapital 9.633.000 8.790.000 7.633.000 5.702.000 9.150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.166.000 2.644.000 2.342.000 1.866.000 797.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.5 1.6 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.3 1.4 1.1
Soliditet 34.4 34.9 37.7 46.0 28.3
Resultatgrad 12.7 1 9.8 8.1 15.8
Rentedekningsgrad 3 14.1 548.3 3.8 12.1
Gjeldsgrad 1.9 1.9 1.7 1.2 2.5
Total kapitalrentabilitet 3 31.3 30.5 17.6 35.5
Signatur
02.03.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex