Mekonomen Sandefjord AS
Juridisk navn:  Mekonomen Sandefjord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33489050
Postboks 1001 Gneisveien 10 Fax: 33489059
3204 Sandefjord 3221 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 990815844
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/5/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet
Utvikling:
Omsetning  
  
13.81%
Resultat  
  
59.14%
Egenkapital  
  
39.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 18.464.000 16.224.000 14.403.000 14.125.000 13.652.000
Resultat: 1.219.000 766.000 187.000 349.000 331.000
Egenkapital: 776.000 555.000 417.000 383.000 364.000
Regnskap for  Mekonomen Sandefjord AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 18.464.000 16.224.000 14.403.000 14.125.000 13.652.000
Driftskostnader -17.226.000 -15.442.000 -14.194.000 -13.732.000 -13.261.000
Driftsresultat 1.238.000 782.000 208.000 392.000 391.000
Finansinntekter 3.000 5.000 11.000 12.000 9.000
Finanskostnader -22.000 -21.000 -33.000 -55.000 -68.000
Finans -19.000 -16.000 -22.000 -43.000 -59.000
Resultat før skatt 1.219.000 766.000 187.000 349.000 331.000
Skattekostnad -336.000 -223.000 -55.000 -100.000 -93.000
Årsresultat 884.000 543.000 132.000 249.000 238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 959.000 1.098.000 492.000 427.000 479.000
Sum omløpsmidler 4.987.000 3.638.000 3.408.000 3.404.000 3.158.000
Sum eiendeler 5.946.000 4.736.000 3.900.000 3.831.000 3.637.000
Sum opptjent egenkapital 676.000 455.000 317.000 283.000 264.000
Sum egenkapital 776.000 555.000 417.000 383.000 364.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 7.000
Sum kortsiktig gjeld 5.169.000 4.181.000 3.483.000 3.448.000 3.267.000
Sum gjeld og egenkapital 5.945.000 4.736.000 3.900.000 3.831.000 3.638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.441.000 16.220.000 14.304.000 14.094.000 13.588.000
Andre inntekter 23.000 4.000 99.000 31.000 64.000
Driftsinntekter 18.464.000 16.224.000 14.403.000 14.125.000 13.652.000
Varekostnad -12.272.000 -10.629.000 -9.567.000 -9.200.000 -8.902.000
Lønninger -2.675.000 -2.687.000 -2.519.000 -2.474.000 -2.274.000
Avskrivning -89.000 -71.000 -162.000 -132.000 -152.000
Nedskrivning 0 0 -92.000 0 0
Andre driftskostnader -2.190.000 -2.055.000 -1.854.000 -1.926.000 -1.933.000
Driftskostnader -17.226.000 -15.442.000 -14.194.000 -13.732.000 -13.261.000
Driftsresultat 1.238.000 782.000 208.000 392.000 391.000
Finansinntekter 3.000 5.000 11.000 12.000 9.000
Finanskostnader -22.000 -21.000 -33.000 -55.000 -68.000
Finans -19.000 -16.000 -22.000 -43.000 -59.000
Konsernbidrag -587.000 -356.000 -87.000 -229.000 -5.000
Utbytte -76.000 -49.000 -12.000 0 0
Årsresultat 884.000 543.000 132.000 249.000 238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 49.000 115.000
Sum Immatrielle midler 25.000 32.000 47.000 65.000 115.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 576.000 566.000 445.000 363.000 364.000
Sum varige driftsmidler 576.000 566.000 445.000 363.000 364.000
Sum finansielle anleggsmidler 358.000 500.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 959.000 1.098.000 492.000 427.000 479.000
Varebeholdning 3.426.000 2.913.000 2.676.000 2.540.000 2.444.000
Kundefordringer 680.000 556.000 584.000 715.000 539.000
Andre fordringer 774.000 73.000 61.000 71.000 61.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 107.000 97.000 88.000 79.000 114.000
Sum omløpsmidler 4.987.000 3.638.000 3.408.000 3.404.000 3.158.000
Sum eiendeler 5.946.000 4.736.000 3.900.000 3.831.000 3.637.000
Sum opptjent egenkapital 676.000 455.000 317.000 283.000 264.000
Sum egenkapital 776.000 555.000 417.000 383.000 364.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 7.000
Leverandørgjeld 3.120.000 1.699.000 1.966.000 1.192.000 1.015.000
Betalbar skatt 111.000 71.000 52.000 33.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 160.000 141.000 132.000 125.000 118.000
Utbytte -76.000 -49.000 -12.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.703.000 2.222.000 1.320.000 2.098.000 2.070.000
Sum kortsiktig gjeld 5.169.000 4.181.000 3.483.000 3.448.000 3.267.000
Sum gjeld og egenkapital 5.945.000 4.736.000 3.900.000 3.831.000 3.638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -182.000 -543.000 -75.000 -44.000 -109.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3
Soliditet 13.1 11.7 10.7 10.0 10.0
Resultatgrad 6.7 4.8 1.4 2.8 2.9
Rentedekningsgrad 56.4 37.5 6.6 7.3 5.9
Gjeldsgrad 6.7 7.5 8.4 9.0 9.0
Total kapitalrentabilitet 20.9 16.6 5.6 10.5 11.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex