Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mekonomen Sandefjord AS
Juridisk navn:  Mekonomen Sandefjord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33489050
Postboks 1001 Gneisveien 10 Fax: 33489059
3204 Sandefjord 3221 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 990815844
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/5/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet
Utvikling:
Omsetning  
  
1.97%
Resultat  
  
-46.42%
Egenkapital  
  
8.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 14.403.000 14.125.000 13.652.000 11.551.000 10.256.000
Resultat: 187.000 349.000 331.000 83.000 -383.000
Egenkapital: 417.000 383.000 364.000 131.000 73.000
Regnskap for  Mekonomen Sandefjord AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 14.403.000 14.125.000 13.652.000 11.551.000 10.256.000
Driftskostnader -14.194.000 -13.732.000 -13.261.000 -11.415.000 -10.519.000
Driftsresultat 208.000 392.000 391.000 136.000 -264.000
Finansinntekter 11.000 12.000 9.000 8.000 11.000
Finanskostnader -33.000 -55.000 -68.000 -61.000 -130.000
Finans -22.000 -43.000 -59.000 -53.000 -119.000
Resultat før skatt 187.000 349.000 331.000 83.000 -383.000
Skattekostnad -55.000 -100.000 -93.000 -25.000 104.000
Årsresultat 132.000 249.000 238.000 58.000 -279.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 492.000 427.000 479.000 652.000 843.000
Sum omløpsmidler 3.408.000 3.404.000 3.158.000 2.587.000 3.021.000
Sum eiendeler 3.900.000 3.831.000 3.637.000 3.239.000 3.864.000
Sum opptjent egenkapital 317.000 283.000 264.000 31.000 -27.000
Sum egenkapital 417.000 383.000 364.000 131.000 73.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.483.000 3.448.000 3.267.000 3.108.000 3.790.000
Sum gjeld og egenkapital 3.900.000 3.831.000 3.638.000 3.239.000 3.863.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.304.000 14.094.000 13.588.000 11.539.000 10.255.000
Andre inntekter 99.000 31.000 64.000 12.000 1.000
Driftsinntekter 14.403.000 14.125.000 13.652.000 11.551.000 10.256.000
Varekostnad -9.567.000 -9.200.000 -8.902.000 -7.437.000 -6.716.000
Lønninger -2.519.000 -2.474.000 -2.274.000 -2.008.000 -2.051.000
Avskrivning -162.000 -132.000 -152.000 -166.000 -166.000
Nedskrivning -92.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.854.000 -1.926.000 -1.933.000 -1.804.000 -1.586.000
Driftskostnader -14.194.000 -13.732.000 -13.261.000 -11.415.000 -10.519.000
Driftsresultat 208.000 392.000 391.000 136.000 -264.000
Finansinntekter 11.000 12.000 9.000 8.000 11.000
Finanskostnader -33.000 -55.000 -68.000 -61.000 -130.000
Finans -22.000 -43.000 -59.000 -53.000 -119.000
Konsernbidrag -87.000 -229.000 -5.000 0 0
Utbytte -12.000 0 0 0 0
Årsresultat 132.000 249.000 238.000 58.000 -279.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 49.000 115.000 181.000 247.000
Sum Immatrielle midler 47.000 65.000 115.000 202.000 293.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 445.000 363.000 364.000 450.000 550.000
Sum varige driftsmidler 445.000 363.000 364.000 450.000 550.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 492.000 427.000 479.000 652.000 843.000
Varebeholdning 2.676.000 2.540.000 2.444.000 2.122.000 2.094.000
Kundefordringer 584.000 715.000 539.000 339.000 466.000
Andre fordringer 61.000 71.000 61.000 28.000 364.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 88.000 79.000 114.000 99.000 97.000
Sum omløpsmidler 3.408.000 3.404.000 3.158.000 2.587.000 3.021.000
Sum eiendeler 3.900.000 3.831.000 3.637.000 3.239.000 3.864.000
Sum opptjent egenkapital 317.000 283.000 264.000 31.000 -27.000
Sum egenkapital 417.000 383.000 364.000 131.000 73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 0 0
Leverandørgjeld 1.966.000 1.192.000 1.015.000 622.000 604.000
Betalbar skatt 52.000 33.000 64.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 132.000 125.000 118.000 100.000 102.000
Utbytte -12.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.320.000 2.098.000 2.070.000 2.386.000 3.084.000
Sum kortsiktig gjeld 3.483.000 3.448.000 3.267.000 3.108.000 3.790.000
Sum gjeld og egenkapital 3.900.000 3.831.000 3.638.000 3.239.000 3.863.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -75.000 -44.000 -109.000 -521.000 -769.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3
Soliditet 10.7 10.0 10.0 4.0 1.9
Resultatgrad 1.4 2.8 2.9 1.2 -2.6
Rentedekningsgrad 6.6 7.3 5.9 2.4 -1.9
Gjeldsgrad 8.4 9.0 9.0 23.7 51.9
Total kapitalrentabilitet 5.6 10.5 11.0 4.4 -6.5
Signatur
09.08.2012
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex