Mekvik Maskin AS
Juridisk navn:  Mekvik Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71588860
Postboks 2254 Bedriftsveien 9 Fax: 71588870
6503 Kristiansund N 6517 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 914240980
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 2/24/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Nordmøre Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest
Utvikling:
Omsetning  
  
108.23%
Resultat  
  
2125.74%
Egenkapital  
  
-20.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 76.592.000 36.783.000 48.735.000 38.791.000 78.650.000
Resultat: 10.230.000 -505.000 2.726.000 1.466.000 5.121.000
Egenkapital: 10.482.000 13.266.000 13.841.000 12.558.000 11.377.000
Regnskap for  Mekvik Maskin AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 76.592.000 36.783.000 48.735.000 38.791.000 78.650.000
Driftskostnader -66.210.000 -37.210.000 -45.869.000 -37.240.000 -73.262.000
Driftsresultat 10.382.000 -427.000 2.865.000 1.550.000 5.389.000
Finansinntekter 25.000 11.000 12.000 125.000 25.000
Finanskostnader -177.000 -90.000 -152.000 -209.000 -293.000
Finans -152.000 -79.000 -140.000 -84.000 -268.000
Resultat før skatt 10.230.000 -505.000 2.726.000 1.466.000 5.121.000
Skattekostnad -2.214.000 166.000 -633.000 -285.000 -1.393.000
Årsresultat 8.016.000 -340.000 2.093.000 1.181.000 3.728.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.037.000 5.912.000 2.469.000 2.722.000 2.336.000
Sum omløpsmidler 40.332.000 16.477.000 18.439.000 24.569.000 20.784.000
Sum eiendeler 47.369.000 22.389.000 20.908.000 27.291.000 23.120.000
Sum opptjent egenkapital 8.118.000 10.902.000 11.477.000 10.195.000 9.014.000
Sum egenkapital 10.482.000 13.266.000 13.841.000 12.558.000 11.377.000
Sum langsiktig gjeld 3.508.000 1.221.000 1.564.000 3.408.000 4.313.000
Sum kortsiktig gjeld 33.380.000 7.903.000 5.504.000 11.325.000 7.429.000
Sum gjeld og egenkapital 47.370.000 22.390.000 20.909.000 27.292.000 23.120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.229.000 34.275.000 44.745.000 37.752.000 78.260.000
Andre inntekter 1.363.000 2.508.000 3.990.000 1.039.000 390.000
Driftsinntekter 76.592.000 36.783.000 48.735.000 38.791.000 78.650.000
Varekostnad -34.786.000 -13.689.000 -21.103.000 -12.384.000 -45.032.000
Lønninger -14.981.000 -10.504.000 -11.002.000 -10.479.000 -12.238.000
Avskrivning -792.000 -430.000 -324.000 -301.000 -329.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.651.000 -12.587.000 -13.440.000 -14.076.000 -15.663.000
Driftskostnader -66.210.000 -37.210.000 -45.869.000 -37.240.000 -73.262.000
Driftsresultat 10.382.000 -427.000 2.865.000 1.550.000 5.389.000
Finansinntekter 25.000 11.000 12.000 125.000 25.000
Finanskostnader -177.000 -90.000 -152.000 -209.000 -293.000
Finans -152.000 -79.000 -140.000 -84.000 -268.000
Konsernbidrag 0 251.000 0 0 628.000
Utbytte 0 0 -810.000 0 0
Årsresultat 8.016.000 -340.000 2.093.000 1.181.000 3.728.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.610.000 2.117.000 348.000 448.000 548.000
Driftsløsøre 1.298.000 1.183.000 541.000 701.000 672.000
Sum varige driftsmidler 3.908.000 3.299.000 888.000 1.149.000 1.220.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.130.000 2.613.000 1.581.000 1.572.000 1.116.000
Sum anleggsmidler 7.037.000 5.912.000 2.469.000 2.722.000 2.336.000
Varebeholdning 1.031.000 1.551.000 3.739.000 4.829.000 2.774.000
Kundefordringer 11.601.000 6.353.000 6.667.000 10.428.000 7.713.000
Andre fordringer 612.000 597.000 961.000 711.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.729.000 6.142.000 5.570.000 7.099.000 8.403.000
Sum omløpsmidler 40.332.000 16.477.000 18.439.000 24.569.000 20.784.000
Sum eiendeler 47.369.000 22.389.000 20.908.000 27.291.000 23.120.000
Sum opptjent egenkapital 8.118.000 10.902.000 11.477.000 10.195.000 9.014.000
Sum egenkapital 10.482.000 13.266.000 13.841.000 12.558.000 11.377.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.175.000 1.129.000 1.369.000 1.484.000 2.006.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.568.000 508.000 508.000 1.188.000 1.065.000
Sum langsiktig gjeld 3.508.000 1.221.000 1.564.000 3.408.000 4.313.000
Leverandørgjeld 8.439.000 4.072.000 1.546.000 5.020.000 3.454.000
Betalbar skatt 168.000 0 748.000 807.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.007.000 1.558.000 527.000 1.942.000 1.440.000
Utbytte 0 0 -810.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.199.000 1.765.000 1.364.000 2.368.000 1.470.000
Sum kortsiktig gjeld 33.380.000 7.903.000 5.504.000 11.325.000 7.429.000
Sum gjeld og egenkapital 47.370.000 22.390.000 20.909.000 27.292.000 23.120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.952.000 8.574.000 12.935.000 13.244.000 13.355.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.1 3.4 2.2 2.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.9 2.7 1.8 2.5
Soliditet 22.1 59.2 66.2 46.0 49.2
Resultatgrad 13.6 -1.2 5.9 4.0 6.9
Rentedekningsgrad 58.7 -4.7 18.8 8.0 18.5
Gjeldsgrad 3.5 0.7 0.5 1.2 1.0
Total kapitalrentabilitet 2 -1.9 13.8 6.1 23.4
Signatur
21.06.2016
2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.06.2016
PROKURA
MEKVIK PER KÅRE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex